استاندار خوزستان: ما از روابط عمومی حمایت میکنیم

دکتر شریعتی استاندار خوزستان با رییس انجمن روابط عمومی ایران دیدار و گفت و گوی کرد

دکتر شریعتی استاندار خوزستان با رییس انجمن روابط عمومی ایران دیدار و گفت و گوی کرد

در حاشیه دومین سمینار مسئولیت اجتماعی صنایع،محرومیت زدایی و توسعه منابع انسانی، دکتر محمدرضا حقیقی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با دکتر شریعتی استاندار خوزستان دیدار و گفت و گو داشت.

حقیقی پیرو مذاکرات متعدد با مسئولین دولتی و مجلس شورای اسلامی و دیدار هفته گذشته با دکتر سید محمد بطحائی وزیر اموزش و پرورش و ابراز گله مندی از ادغام روابط عمومی با حوزه ریاست این وزارتخانه، امروز با استاندار خوزستان با طرح موضوع و بیان دیدگاه نقطه نظراتی را بیان کرد.

در این جلسه طی مذاکرات فیمابین و تاکید حقیقی مبنی بر استقلال روابط عمومی ها و اشتباه استراتژیک ادغام روابط عمومی ها تاکید داشت و در ادامه استاندار خوزستان حمایت تمام قد خود را مبنی بر استقلال روابط عمومی و حمایت از جایگاه آن افزود هیچگونه بنا و تصمیمی برای ادغام در مجموعه های تحت مدیریت نداشته و ندارند.

دکتر شریعتی ضمن تشکر از تلاش و پیگیری های رییس انجمن روابط عمومی ایران در پیگیری های اخیر اعلام کرد ما از روابط عمومی حمایت میکنیم و نهادهای مرتبط اگر نظر مشورتی بخواهند هم فکری میکنیم و در مسیر دفاع از حضور و حفظ موقعیت روابط عمومی ها از استقلال حوزه روابط عمومی به طور کامل حمایت و دفاع می کنیم.

این گزارش می افزاید: در پی ادغام صورت گرفته در وزارت آموزش پرورش و حذف واحد روابط عمومی دکتر حقیقی به نمایندگی از انجمن روابط عمومی ایران به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین نهاد ارتباطی کشور پیگیر احقاق حقوق نادیده گرفته شده خانواده بزرگ روابط عمومی کشور در بدنه دولت و سایر نهادهای مرتبط است و از همه تشکل ها و نهادهای مرتبط هم گرایی و حمایت و هم اندیشی را برای برون رفت از ادامه اینچنین رفتاری در وزارتخانه ها و سازمان های دیگر را خواست.