گلایه شورای‌ شهری‌ها در اولین نشست سال جدید

روابط‌عمومی مدیریت شهری کرج نیازمند اصلاح است

روز گذشته و در خلال برگزاری اولین جلسه شورای شهر کرج موضوع کیفیت عملکرد روابط عمومی مدیریت شهری به خصوص در بحران اخیر بارندگی ها مطرح و با واکنش واظهار نظرهای مختلفی از سوی اعضای شورا روبرو شد.

روز گذشته و در خلال برگزاری اولین جلسه شورای شهر کرج موضوع کیفیت عملکرد روابط عمومی مدیریت شهری به خصوص در بحران اخیر بارندگی ها مطرح و با واکنش واظهار نظرهای مختلفی از سوی اعضای شورا روبرو شد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران به نقل از قدس آنلاین، طرح دوباره موضوع کیفیت عملکرد روابط عمومی مدیریت شهری کرج در حالی مطرح شد که کمیسیون ارتباطات و هنر شورای شهر در اواخر سال گذشته نشستی را برگزار و خواستار اصلاح امور و پاسخگویی در خصوص برخی موضوعات شده بود.

رحیم خستو سخنگوی شورای شهر کرج در آغاز این نشست اظهار کرد: تذکری به روابط عمومی شهرداری و شورا در خصوص عملکرد این حوزه داده شد و مواردی مطرح شد که مقرر بود نتایج خروجی جلسه را به شورا اعلام کنند.

وی افزود: روابط عمومی ارتباطات دهنده مردم و سازمان های اجرایی است بایستی با دوری از تبلیغات یک سویه درخواست ها و مطالبات مردم را دسته بندی کند وبه مدیران ارائه دهد.

خستو با اشاره به اینکه متاسفانه روابط عمومی ها در البرز و مدیریت شهری یکصدا عمل نمی کنند، گفت: اگر اتفاق مهم خبری در شهرداری رخ دهد فقط روابط عمومی شهرداری آن خبر را پوشش می دهد و نهادهای دیگر وارد این حوزه نمی شوند.

سخنگوی شورای شهر با اشاره به اینکه جشنواره لاله ها و روزفرهنگی کرج را روابط عمومی مرکزکار می کند و سایر روابط عمومی سازمان ها عملا اخبار را پوشش نمی دهند، افزود: از سویی دیگر اگر مشکلی در منطقه ای پیش بیاید فقط در همان منطقه مشکل را حل و فصل می کنند واخبار را پوشش می دهند درحالی که در تعطیلات نوروز نیز خروجی اخبار نداشتیم.

رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج خاطرنشان کرد: انتظارداریم تا فعالیتی جدی درهمه روابط عمومی مدیریت شهری داشته باشیم و نیازاست یک کلاس آموزشی برای کارکنان روابط عمومی ها داشته باشیم.

حسین محمدی رییس کمیسیون محیط زیست درادامه جلسه عنوان کرد: مدت دو سالی که در شورا فعالیت می کنیم با ساختار اداری شهرداری آشنا هستیم و مطلع ایم که اداره کل ارتباطات و امور بین الملل چه وظیفه ای دارد، این در حالی است که بنده خروجی ای در اموربین الملل ندیده ام که لازم است شهردار توضیحی از شرح وظایف امور بین الملل شهرداری به شورا ارائه دهد.

سارا دشتگرد دیگر عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه روابط عمومی شهرداری به گونه ای شده است که هر شخصی که نمی تواند کاری انجام دهد به روابط عمومی تبعید می شود، گفت: در اتفاقات اخیر سیل کشور و آبگرفتگی در کلانشهر کرج اخبار فعالیت های شبانه روزی شهردار، پرسنل شهرداری و اعضای شورا به مردم نرسیدوبسیار افتضاح بود.

وی افزود: روابط عمومی مرکز در تولید خبرواقعا توانایی ندارد و بهتر است در این حوزه همه پرسنل روابط عمومی تحصیلات مرتبط داشته باشند و اگر هم ندارند در دانشکده خبر ثبت نام کنند.

دشتگرد با بیان اینکه تفاهمنامه ای با دانشکده خبر بایستی بسته شود تا آموزش کافی به پرسنل روابط عمومی داده شود، گفت: نیازی به امور بین الملل نیست و همین که به زبان فارسی اخبار را تولید ومنتشر کنند کافی است.

عباس زارع رئیس شورای شهرکرج نیز در این زمینه گفت: روابط عمومی شورا در حال بالغ شدن است و یک استقلالی هم دارد و در پایان سال یک ویژه نامه ای چاپ کرده است ودر هر هفته نیز ویژه نامه الکترونیکی در داخل شورا تولید می شود .

وی افزود: در این ویژه نامه برنامه و بازدید های اعضای شورا و کمیسیون ها منتشرمی شود.

زارع با بیان اینکه روابط عمومی شهرداری در حوزه مجازی فعال است و قابل تقدیر است، گفت: حوزه بین الملل بایستی در دستور شهردار کلانشهر کرج باشد.

رئیس شورای شهر کرج خاطرنشان کرد: شورا یک دولت محلی است ونباید استقلال خود را از دست دهد و شان این دولت محلی بایستی حفظ کنند.

منصور وحیدی نائب رئیس شورا در ادامه جلسه اظهار کرد: عدالت در خصوص اصحاب رسانه و مطبوعات در کلانشهر کرج در ۲۰ سال گذشته رعایت نشده است این در حالی است که کسانی که صاحب نظر و قلم هستند برای کرامت و منزلت و شرافت خود چانه نمی زنند و از طریق شبکه های مجازی حق و حقوق مردم را پایمال نمی کنند واین افراد بسیار زحمتکش هستند.

وی افزود: نباید بخاطر اغراض شخصی با چند شبکه مجازی بخواهیم شهر را به حاشیه ببریم، ما باید برای منافع شهر رسانه هایی که صاحب رای هستند را مورد تکریم قرار دهیم، موضوعی که در شهرداری و شوراها کمتر لحاظ شده وباید به طور جدی رسیدگی شود.