بانک فیلم های آموزشی نرم افزارهای کاربردی روابط عمومی راه اندازی شد

برای نخستین بار در نیشابور در راستای آموزش و توانمند سازی کارشناسان روابط عمومی در سال جاری بانک فیلم های آموزشی نرم افزارهای کاربردی روابط عمومی به منظور تولید محتوای گرافیکی و بصری راه اندازی شد.

برای نخستین بار در نیشابور در راستای آموزش و توانمند سازی کارشناسان روابط عمومی در سال جاری بانک فیلم های آموزشی نرم افزارهای کاربردی روابط عمومی به منظور تولید محتوای گرافیکی و بصری راه اندازی شد.

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در این خصوص به وب دا گفت: علم آموزی و کسب مهارت های مرتبط با روابط عمومی الکترونیک بستر ارزشمندی در علم ارتباطات بشمار می رود.

مهندس منصور نعیم آبادی در ادامه بیان کرد: روابط عمومی در هزاره سوّم بدون مهارت های تولید محتوای گرافیکی و تحلیل محتوای بصری عملکرد مطلوبی نخواهد داشت لذا امروزه با توجه به این که مخاطبان سازمان ها تمایل دارند حداکثر مطالب را در خصوص خدمات ارایه شده در حداقل زمان دریافت کنند تا بتوانند نسبت به آن سازمان برداشت ذهنی خود را به تصویر بکشند، می بایست تلاش نماییم که مخاطبان سازمان ها نیازمندی های خود را در محتوای گرافیکی و بصری تولید شده روابط عمومی ها پیدا نموده و در حداقل زمان استفاده مطلوبی از اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی و واقعیت داشته باشند.

مهندس منصور نعیم آبادی در ادامه بیان کرد: برای دستیابی به جایگاه روابط عمومی در هزاره سوم، آموزش و توانمند سازی کارشناسان روابط عمومی و ارتقای دانش و مهارت های تولید محتوای گرافیکی و بصری بیش از پیش نیاز می باشد و اولویت اول آموزش کارشناسان روابط عمومی در سال ۱۳۹۸تولید محتوای بصری در حوزه سلامت است که برای دستیابی به اهداف مذکور بانک فیلم های آموزشی نرم افزارهای کاربردی روابط عمومی راه اندازی شد و کارشناسان روابط عمومی دانشکده می توانند با مراجعه به روابط عمومی ستاد مرکزی از این نرم افزار ها به صورت خودآموز استفاده کنند.

وی در پایان از تلاش ارزنده تمامی کارشناسان روابط عمومی در جهت تولید محتوای گرافیکی و بصری در ستاد اطلاع رسانی استودیوی سلامت نوروزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قدردانی کرد.

بانک فیلم های آموزشی نرم افزارهای کاربردی روابط عمومی شامل نرم افزارهای ویرایش فیلم، صدا، تصویر و محرک سازی تصویر (EDIUS،Premiere ، Audition، Adobe Audition CS6، Image Live flstudio، cooledit pro، motiongeraphy،photoshop ) و… می باشد.