در حکمی از سوی معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو ؛

مشاور و سرپرست روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو منصوب شد

دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در حکمی دکتر شهرام شعیبی را به عنوان مشاور و سرپرست روابط عمومی و سخنگوی این سازمان منصوب کرد.

دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در حکمی دکتر شهرام شعیبی را به عنوان مشاور و سرپرست روابط عمومی و سخنگوی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران ، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر شهرام شعیبی

عضو محترم هیات علمی سازمان غذا و دارو

نظر به تجربه، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان مشاور اینجانب، سرپرست روابط عمومی و سخنگوی این سازمان منصوب می شوید.

رئوس فعالیت های مد نظر به شرح ذیل می باشد:

۱- با توجه به حساسیت رسانه های جمعی به امور غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، ایجاد زمینه های لازم برای تعامل سازنده با اصحاب رسانه.

۲- حضور فعال رسانه ای به منظور جلوگیری از برخوردهای انفعالی با رسانه ها در حوزه فعالیت سازمان.

۳- زمینه سازی به منظور اصلاح رفتار و فرهنگ عمومی در عرصه غذا و دارو در جهت ارتقای سلامت آحاد جامعه.

۴- همکاری و هماهنگی با مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور برنامه ریزی و ارتقای اطلاع رسانی در بخش سلامت و فرآورده های سلامت محور.

۵- استفاده از رسانه ها و فناوری های نوین علی الخصوص شبکه های اجتماعی داخلی همچنین تقویت و به روز رسانی تارنمای سازمان در جهت بهبود اطلاع رسانی به مخاطبین.

۶- دریافت نظرات مردم، همکاران به ویژه معاونین و مدیران غذا و دارو دانشگاه ها از طریق نظر سنجی نوبه ای و تحلیل آن و ارائه نتیجه به مدیران سازمان جهت ارتقای عملکرد سازمانی.

۷- همکاری و هماهنگی با کلیه مدیران سازمان برای ایجاد فضای انتقال آزاد اطلاعات به مخاطبین و به روز رسانی این اطلاعات.

۸- مدیریت کلیه مراسم، همایش، گردهمایی و نظایر آن با هماهنگی ادارات کل مربوطه.

امید است با تعامل سازنده با ادارات کل تخصصی و معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی در جهت تحقق اهداف این سازمان موفق باشید. بدیهی است کلیه مدیران و همکاران سازمان کمال همکاری را با جنابعالی برای انجام صحیح ماموریت های واحد روابط عمومی به عمل خواهند آورد.

توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه قادر متعال مسئلت دارم.