انتصاب مشاور رسانه و روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان

دکتر شعبانی‌بهار طی حکمی آقای محمدرضا کربلائی میرزا را به عنوان مشاور رسانه و روابط عمومی منصوب کرد.

دکتر شعبانی‌بهار طی حکمی آقای محمدرضا کربلائی میرزا را به عنوان مشاور رسانه و روابط عمومی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران، دکتر شعبانی‌بهار طی حکمی آقای محمدرضا کربلائی میرزا را به عنوان مشاور رسانه و روابط عمومی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«نظر به تعهد، سوابق و تجربیات ارزنده شما در حوزه رسانه به موجب این حکم، جنابعالی را به سمت مشاور اینجانب در حوزه رسانه و روابط عمومی در این فدراسیون منصوب می‌کنم.

امیدوارم با اتخاذ تدابیر لازم و روش مناسب‌های خبری، زمینه‌های هم افزایی و بهره مندی صحیح از ظرفیت‌های موجود، بتوانید در پیشرفت و تحقق اهداف از پیش بینی شده فدراسیون، موفق و موید باشید».