انتصاب مدیر روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

طی حکمی از سوی دکتر داودی مدیر روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر داودی مدیر روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران به نقل از خوزنا ؛ محمد رضا حاجی پور عکاس‌ و مستند ساز برجسته شهرستان لالی طی حکمی از سوی‌ دکتر داودی مدیرعامل شرکت صنایع‌ پتروشیمی مسجدسلیمان، بعنوان مدیر روابط‌عمومی آن‌ شرکت منصوب شد.

شایان ذکر است: وی تولیدات فاخری را در سابقه کاری خود تهیه و کارگردانی کرده که از آن جمله می توان به مستند های مال کنون ، وارگه ، دوزیل ، کهبنگ ، گذرگاه ، تنگ بتان، سوز وساز اشاره کرد .