نشست هماهنگی روز ملی روابط عمومی در استانداری مرکزی برگزار شد

با حضور خزائی پور مدیر کل روابط عمومی و اعضای جدید هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان نشست هماهنگی روز ملی روابط عمومی برگزار شد.

با حضور خزائی پور مدیر کل روابط عمومی و اعضای جدید هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان نشست هماهنگی روز ملی روابط عمومی برگزار شد.

خزائی پور مدیرکل روابط عمومی استانداری ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و همچنین اعیاد شعبانیه، گفت: برگزاری هرچه با شکوه ترجشن روز ملی روابط عمومی نقش مهمی در ارتقاء روحیه کاری در بین همکاران روابط عمومی ها دارد که می بایست به نحو مطلوب و در شان خانواده بزرگ روابط عمومی ها برگزار گردد.

وی ادامه داد: اعضای هیات رئیسه جدید شورای هماهنگی روابط عمومی های استان در برگزاری این مراسم بعنوان اولین قدم از کار خود مسئولیت مهمی بر عهده دارند .

در ادامه این نشست هر یک از اعضای هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان به بیان نظرات و پیشنهادات پرداختند و تصمیماتی در جهت برگزاری مراسم روز ملی روابط عمومی اتخاذ گردید.

برگزاری تور روابط عمومی با حضور مسئولین روابط عمومی دستگاه های اجرائی استان از دیگر مصوبات این نشست بود که در این خصوص نیز برنامه ریزی شد.

گفتنی است تاکنون ۴ نشست هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با حضور اعضای جدید این شورا برگزار شده است.