پس از حدود 14 ماه حضور

استعفای مدیر روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان

عاطفی شهردار اسبق ناحیه دو رشت در حالیکه با حکم مصطفی سالاری در نیمه اول بهمن ماه سال ۹۶ به عنوان مدیر روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان منصوب شده بود پس از حدود ۱۴ ماه حضور در دفتر روابط عمومی استانداری گیلان از سمت خود استعفا داد.

عاطفی شهردار اسبق ناحیه دو رشت در حالیکه با حکم مصطفی سالاری در نیمه اول بهمن ماه سال ۹۶ به عنوان مدیر روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان منصوب شده بود پس از حدود ۱۴ ماه حضور در دفتر روابط عمومی استانداری گیلان از سمت خود استعفا داد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران به نقل از دیارمیرزا؛ مرتضی عاطفی مدیر روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان از سمت خود استعفا داد.

عاطفی شهردار اسبق ناحیه دو رشت در حالیکه با حکم مصطفی سالاری در نیمه اول بهمن ماه سال ۹۶ به عنوان مدیر روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان منصوب شده بود پس از حدود ۱۴ ماه حضور در دفتر روابط عمومی استانداری گیلان از سمت خود استعفا داد.

با استعفای عاطفی حوزه روابط عمومی استانداری از امروز با سرپرستی مجید هاشم پور مدیرکل حوزه استاندار گیلان و با هدایت فرشاد نوروزپور مشاور استاندار گیلان در امور جوانان و مدیرمسئول سابق پایگاه خبری گیل نگاه اداره خواهد شد.