صدور مجوز انتشار فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی

در آخرین جلسه هیات نظارت بر مطبوعات با صدور مجوز برای انتشار فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی هادی زمانی موافقت بعمل آمد.

در آخرین جلسه هیات نظارت بر مطبوعات با صدور مجوز برای انتشار فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی هادی زمانی موافقت بعمل آمد.

فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی با هدف انتشار آخرین دستاوردها، مقالات و آثار حوزه علوم ارتباطات اجتماعی فعالیت خواهد نمود.

این فصلنامه دغدغه هایی چون بررسی رویدادها.،تحقیقات انجام شده حوزه علوم ارتباطات اجتماعی و اخبار و گزارشات حوزه دانش ارتباطات را دنبال می کند.

محورهای فعالیت فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی شامل.نتایج تحقیقات، اقدامات، اخبار و گزارش‌های حوزه دانش روزنامه‌نگاری، روابط عمومی ،روانشناسی، مشاوره و حوزه های مرتبط ارتباطات می باشد.

هادی زمانی از فعالین حوزه رسانه ، روابط عمومی و ارتباطات اصفهان می باشد و سوابقی همچون دبیر علمی کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران ، عضو هیات موسس خانه ارتباطات ، پژوهشگر و نویسندگی کتب حوزه ارتباطات و رسانه را در کارنامه خود دارد.

تحریریه فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی از همکاران عزیز روابط عمومی ، ارتباطات و جامعه شناسی دعوت می نماید با ارسال مقالات خود جهت انتشار در این فصلنامه مشارکت نمایند.