انتصاب مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه توسعه پترو ایران

طی صدور حکمی از سوی مهندس سپهر سپهری مدیرعامل گروه شرکت های توسعه پترو ایران، "علی رهنما " به سمت رییس روابط عمومی و امور بین الملل گروه پترو ایران منصوب شد.

طی صدور حکمی از سوی مهندس سپهر سپهری مدیرعامل گروه شرکت های توسعه پترو ایران، “علی رهنما ” به سمت رییس روابط عمومی و امور بین الملل گروه پترو ایران منصوب شد.

وی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است که حدود سه دهه سابقه فعالیت در حوزه روزنامه نگاری و روابط عمومی دارد.

وی مدیریت روابط عمومی و امور رسانه ای سازمان ملی جوانان، مدیریت روابط عمومی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک )، مدیریت روابط عمومی و ارتباطات شرکت پترو ایران، مدیریت روابط عمومی و مسولیت اجتماعی شرکت بین المللی حفاری را در گذشته عهده دار بوده است.

وی همچنین تدریس دروسی چون روابط عمومی و تشریفات،سرمایه گذاری فردی در بیزینس و مارکتینگ، برندینگ سازمان ازمسیر روابط عمومی، آموزش ویژگی های مدیران عالی، را برای کارشناسان روابط عمومی و بسیاری از مدیران میانی و عالی را در کارنامه دارد.

همچنین از وی ده ها مقاله پیرامون مسایل اجتماعی در مطبوعات تاکنون به چاپ رسیده است.