انتصاب سرپرست روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام

سرپرست جدید روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام منصوب شد.

مدیر  شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه  ایلام ، طی حکمی خانم مهری احمدی  را به سمت روابط عمومی این منطقه  منصوب کرد در این حکم علی اصغر چاغروندی از تلاش‌های صادقانه منصور ملکی سرپرست سابق این روابط  عمومی تشکر کرده است