مدیر روابط عمومی شهرداری مشهد منصوب شد

امیر اقتناعی به عنوان مشاور شهردار و مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد انتخاب شد.

باصدور حکمی از سوی شهردار مشهد ،امیر اقتناعی  که عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران است به عنوان مشاور شهردار و مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد انتخاب شد.

مجید خرمی سرپرست سابق اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به حجم بالای کارها و بار سنگین مسئولیت بنده چند بار از شهردار محترم تقاضا کردم که از مسئولیت یکی از دو حوزه شهرآرا یا اداره کل روابط عمومی شهرداری معاف شوم که ایشان پس از انجام بررسی‌های لازم تصمیم به تغییر در حوزه اداره کل روابط عمومی گرفتند.
مدیر عامل موسسه شهرآرا افزود: برادر گرانقدرم جناب آقای امیر اقتناعی که سابقه دو دهه دوستی و همکاری با هم داریم توسط شهردار محترم به عنوان مشاور شهردار و مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد برگزیده شده‌اند که با انتخاب وی روابط عمومی شهرداری مشهد روزهای درخشانی را پیش رو خواهد داشت .