انتصاب “منصور فلسفی” به عنوان مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر «سیدضیاء هاشمی» مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، طی حکمی “منصور فلسفی ” را به عنوان مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرنا، متن حکم دکتر هاشمی، چنین است:

جناب آقای منصور فلسفی

نظر به تعهد و تجارب ارزنده و اشراف جنابعالی بر مسایل و پیچیدگی های کاری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، بدین وسیله به عنوان ” مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی “ منصوب می شوید.

انتظار می رود با تعامل سازنده و همدلی حداکثری با معاونان و مدیران محترم، بذل توجه شایسته به مسایل و مطالبات همکاران، ساماندهی تعاملات و روابط حوزه مدیریت ایرنا با سایر سازمان ها و شخصیت های ذی ربط و سازماندهی و بهره گیری شایسته از ظرفیت ادارات زیرمجموعه حوزه مدیرعامل، نسبت به بهبود فرآیند کاردر این حوزه اهتمام ورزید .

لازم می دانم از زحمات و خدمات شایان برادر عزیزم جناب آقای محمدرضا نادری گیسور در دوران تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر کنم .

 

سید ضیاء هاشمی
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)