حبیبی مدیر روابط عمومی استانداری همدان شد

فاطمه حبيبي به عنوان مديركل روابط عمومي استانداري همدان منصوب شد.

حبیبی مدیر روابط عمومی استانداری همدان شد با حکم سیدسعید شاهرخی استاندار همدان، فاطمه حبیبی به عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان منصوب شد. با حکم سیدسعید شاهرخی استاندار همدان فاطمه حبیبی، به عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان منصوب شد و از خدمات ارزنده اسدالهربانی مهر در طول تصدی این پست تقدیر و تشکر شد. از سوابق حبیبی می توان به معاونت فرمانداری کبودراهنگ، مشاور رسانه ای استاندار همدان، مدیر روابط عمومی اقتصاد و دارایی استان همدان و دو دوره عضویت در هیات مدیره خانه مطبوعات استان اشاره کرد.