مدیر روابط عمومی استانداری لرستان منصوب شد

انتصاب مدیر روابط عمومی استانداری لرستان

آریان‌پور خردادماه امسال جایگزین بهرام رشیدی‌نیا شد. فاطمه ایرانی از نیروهای روابط عمومی استانداری لرستان بود که از خردادماه امسال به عنوان سرپرست هسته گزینش استانداری فعالیت می کرد