شیوع کرونا و محدودیت ارتباطات بین المللی دانشگاه‌ها

مدیر امور بین الملل دانشگاه خوارزمی گفت: ویروس کرونا بحث غیر منتظره‌ای بود که توانست نیاز‌های ارتباطی و بین المللی دانشگاه‌ها را با محدودیت مواجه کند.

مدیر امور بین الملل دانشگاه خوارزمی گفت: ویروس کرونا بحث غیر منتظره‌ای بود که توانست نیاز‌های ارتباطی و بین المللی دانشگاه‌ها را با محدودیت مواجه کند.

کامران احمدگلی مشاور رئیس و مدیر امور بین الملل دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر ویروس کرونا بر روابط علمی دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های بین المللی بیان کرد: شیوع ویروس کرونا یک اتفاق غیر منتظره‌ بود که ارتباط بین المللی دانشگاه‌ها را محدود کرد.

او افزود: در گذشته ارتباطات و کنفرانس علمی دانشگاه‌ها در سراسر کشور حضوری بوده است، اما ۳ الی ۴ ماه اخیر به علت شیوع ویروس ناگهانی کرونا این امر با محدودیت یا وقفه روبه رو شد.

احمدگلی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه‌ها به سمت پلت فرم‌های مجازی پیش رفته اند، تاکید کرد: مجازی شدن ارتباطات در جهان با پیشرفت رو به رو خواهد بود.

همچنین این موضوع در ایران از لحاظ بحث تدریس موفقیت‌های زیادی کسب کرده است و ارتباطات علمی بین دانشگاه‌های جهان هم جنبه مجازی پیدا کرده اند؛ برای مثال اگر کارگاهی به صورت حضوری تشکیل می شد، در حال حاضر در بعد مجازی به شکل آنلاین برگزار می‌شود.

تاثیر تحریم‌ها بر ارتباطات بین المللی بین دانشگاه‌های ایران

مدیر امور بین الملل دانشگاه خوارزمی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر ارتباطات بین المللی بین دانشگاه‌های ایران و جهان اظهار کرد: تحریم باعث محدودیت در جابجایی پول برای دانشگاه های ایران شده و موضوع تحریم را تنها در حوزه جابجایی پول موثر می‌دانیم.

احمدگلی درباره ارتباط ویروس کرونا و رشد صعودی یا نزولی مقالات علمی بین دانشگاه‌های جهان گفت: در ۲ الی ۳ ماه اخیر که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده است در زمینه رشد یا وقفه مقالات بین المللی دانشگاه ها نمی‌توان به سرعت نتیجه گیری کرد.

محدودیت ارتباطات بین المللی دانشگاه‌ها با بروز ویروس کرونا

او در پایان یادآوری کرد: با شیوع ویروس کرونا فرآیند داوری و به چاپ رسیدن مقالات علمی کمی طولانی شده و دانشگاه‌ها و موسسات علمی هم به مشکلات ما دچار شده، به تعطیلی‌هایی برخورد کرده اند و فرآیند کاری شان تغییر پیدا کرده است. به همین علت فرایند پیشرفت کمی زمان بر شده است، اما در نهایت به نظر می‌رسد که ویروس کرونا نمی‌تواند تاثیر آن چنانی در دراز مدت بر چاپ مقالات پژوهشی بگذارد.