در بازدید رئیس انجمن روابط عمومی ایران از پگاه؛

صنایع شیر ایران عضو حقوقی انجمن روابط عمومی ایران می‌شود

رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران با حضور در بازدید از صنایع شیر ایران، زمینه‌های توسعه همکاری با روابط عمومی و امور بین الملل پگاه را بررسی کردند.

رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران با حضور در بازدید از صنایع شیر ایران، زمینه‌های توسعه همکاری با روابط عمومی و امور بین الملل پگاه را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، خسرو رفیعی رئیس هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران، در دیدار با مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پگاه، بر نقش و جایگاه این شرکت بر فرهنگسازی و ارتقای سلامتی، تاکید و از توسعه همکاری‌های این انجمن با شرکت صنایع شیر ایران و شرکت‌های تابعه آن خبر داد.

او با اشاره به زمینه‌های پیش روی روابط عمومی پگاه، از پذیرش جایگاه حقوقی روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران به عنوان عضو انجمن روابط عمومی ایران، در قالب تفاهمنامه خبر داد.

حمیدرضا طهماسبی‌پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران، نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد این واحد، بر توسعه تعاملات فیمابین با هدف ارتقای جایگاه برند پگاه تاکید کرد.

در این دیدار، ناصر رزاق‌منش عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران، نیز حضور داشت و در خصوص نحوه بهره‌مندی ازامکانات آموزشی و پژوهشی انجمن، از جمله آموزش تخصصی در حوزه روابط عمومی توضیحاتی ارائه داد.

گفتنی است، انجمن روابط عمومی ایران، اولین انجمن در حوزه روابط عمومی و ارتباطات در ایران است، که در سال ۱۳۴۶ به منظور برقراری ارتباط با انجمن بین‌المللی روابط عمومی و توسعه و ترویج و شناساندن روابط عمومی تاسیس شده است.