سخنگوی دولت تاکید کرد:

روابط عمومی ها می توانند نگرش مردم را نسبت به دولت تغییر دهند

سخنگوی دولت گفت: وسایل ارتباطی نوین محصول توسعه فناوری کشور هستند و ابزار ارتباطی نوین در کنار وسایل ارتباطی گذشته توانسته اند باعث ارتباط هر چه بیشتر افراد جامعه با یکدیگر شوند.

سخنگوی دولت گفت: وسایل ارتباطی نوین محصول توسعه فناوری کشور هستند و ابزار ارتباطی نوین در کنار وسایل ارتباطی گذشته توانسته اند باعث ارتباط هر چه بیشتر افراد جامعه با یکدیگر شوند.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران ، علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی که امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه و مدیران روابط عمومی شرکت ها و سازمان های وابسته در ساختمان دادمان برگزار شد، با اشاره به اینکه وسایل ارتباطی نوین محصول توسعه فناوری کشور هستند، اظهار کرد: ابزار ارتباطی نوین در کنار وسایل ارتباطی گذشته توانسته اند باعث ارتباط هر چه بیشتر افراد جامعه با یکدیگر شوند.

وی افزود: برنامه دولت در حوزه روابط عمومی در ۱۰۰ روز پایانی این است که اعتماد از دست رفته را دوباره جلب کند. چالش های پیش روی مردم را برطرف کنیم، پاسخگوی شایعات باشیم تا بتوانیم ابهامات ایجاد شده در جامعه را رفع کنیم تا دستاوردهای دولت در این ۸ سال را به درستی نمایش دهیم.

ربیعی ادامه داد: رسانه ها و روابط عمومی تاثیر بسزایی روی افکار عمومی می گذارند و می توانند رفتار و نگرش مردم را کاملا نسبت به دولت و نظام تغییر دهند.

سخنگوی دولت در پایان گفت: روابط عمومی ها باید با ساخت فیلم های مستند فاخر و حرفه ای سازمان مربوطه خود را نه تنها به کشور بلکه در مجامع بین المللی معرفی کنند مانند مستندی که حدود ۵۰ سال پیش ابراهیم گلستان برای وزارت نفت ساخته بود.