دکتر جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف طی حکمی مهندس سیدابراهیم هاشم‌ورزی را برای مدت دو سال به عنوان «مدیر روابط عمومی و ارتباطات» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

انتصاب مدیر روابط عمومی و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف طی حکمی مهندس سیدابراهیم هاشم‌ورزی را برای مدت دو سال به عنوان «مدیر روابط عمومی و ارتباطات» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

دکتر جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف طی حکمی مهندس سیدابراهیم هاشم‌ورزی را برای مدت دو سال به عنوان «مدیر روابط عمومی و ارتباطات» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران ؛ مهندس سیدابراهیم هاشم‌ورزی مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۳۸۰ در رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۹۲ در رشته مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک) از دانشگاه تهران کسب کرده و در حال حاضر دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی در دانشگاه عالی دفاع ملی است.

برخی سوابق اجرایی ایشان، مدیریت روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، معاونت آموزشی پژوهشی سازمان دانشجویان ایران، فعالیت در روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، معاونت فرهنگی دانشجویی موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، معاونت اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت و مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.