انتصاب نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران منصوب گردید

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید

با صدور حکمی از سوی محرری ، رئیس انجمن پرستاری ایران آقای احمد عامری از پرسنل و مدیران پرستاری اهواز به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید تا مقدمات کار را برای معرفی هیات موسس و تاسیس شعبه مذکور اقدام نمایند.

انجمن پرستاری ایران به عنوان قدیمی ترین تشکل پرستاری می باشد که از سال ۱۳۶۹ و با مجوز وزارت کشور فعالیت می کند.

انجمن پرستاری ایران می تواند در شهرهای با پرسنل بالای ۲۰۰ نفر شعبه ایجاد نماید