ضرورت تاسیس سازمان نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران

امسال هفته روابط عمومی وارتباطات درفضایی مملواز همدلی درجامعه فعالان عرصه روابط عمومی وارتباطی برگزار می گردد اگرچه آماری ازتعدادمدیران،کارشناسان،کارمندان وتکنسین های دیداری وشنیداری وغیره رامشاهده نکردم اما می توان حدس زد به تعداددستگاه های اجرایی،پژوهشی،قضایی ونیز بخش تعاونی وخصوصی کشور صاحبان اصلی این هفته هستند از دیگرسوی روزنامه نگاران ودیگراعضاء خانواده بزرگ وگرانسنگ رسانه […]

امسال هفته روابط عمومی وارتباطات درفضایی مملواز همدلی درجامعه فعالان عرصه روابط عمومی وارتباطی برگزار می گردد اگرچه آماری ازتعدادمدیران،کارشناسان،کارمندان وتکنسین های دیداری وشنیداری وغیره رامشاهده نکردم اما می توان حدس زد به تعداددستگاه های اجرایی،پژوهشی،قضایی ونیز بخش تعاونی وخصوصی کشور صاحبان اصلی این هفته هستند از دیگرسوی روزنامه نگاران ودیگراعضاء خانواده بزرگ وگرانسنگ رسانه ها نیز اگرچه روزی مستقل به عنوان روز خبرنگاردارند نیز درنکوداشت این هفته شریک اند.

 

 

روزجهانی ارتباطات دریک نگاه
در۱۷ مه ۱۸۶۵ میلادی “اتحادیه تلگرافی بین المللی” در پاریس تشکیل شد. ازآن تاریخ به بعد نام این اتحادیه دستخوش تحول شد و سرانجام در ۳۰ اکتبر ۱۹۰۶ میلادی در کنفرانس “اتحادیه تلگرافی بین الملل” تصمیم گرفته شد که “اتحادیه رادیو و تلگرافی بین الملل” نیز تشکیل شود. در ۹دسامبر سال ۱۹۳۲ میلادی به موجب “عهدنامه مادرید” با وحدت دو اتحادیه یاد شده فوق، “اتحادیه بین المللی ارتباطات دور” شروع به کار کرد. در واقع روز جهانی ارتباطات یادآور تأسیس این اتحادیه ها برای پیشرفت ارتباطات است.

سابقه عضویت ایران در “اتحادیه تلگرافی بین المللی” بیش از یکصد سال است. نهاد مذکور پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، به موجب تصمیم کنفرانس عمومی نمایندگان دولتهای عضو، این اتحادیه به صورت نهاد تخصصی سازمان ملل درآمد واز آن زمان تاکنون، جزو مؤسسات ویژه سازمان ملل متحد بوده است. از اواخر سال ۱۹۷۰ میلادی، کشورهای جهان سوم از طریق این اتحادیه کوششهای وسیعی برای رسیدن به دو هدف مشخص در پیش گرفتند:

 

۱ـ سعی در تقسیم و توزیع عادلانه امواج رادیویی
۲ـ کوشش در توزیع عادلانه کانالهای تلویزیونی ماهواره ای پخش مستقیم درسراسرجهان اقدام مهم دیگر این اتحادیه کمک به کشورهای جهان سوم برای توسعه ارتباطات وکاربرد هرچه بیشتر آن در توسعه ملی این کشور بوده است.
در نگرش جدید، وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی ومطبوعات به عنوان بخشی از کلیت ارتباطات در صحنه جهانی ارزیابی شده است.

 

 

آثار مثبت ارتباطات:
در جمع بندی کلی آثار متفاوتی در نقش و تأثیر ارتباطات در جهان معاصر محسوس است. بعضی از آثار مثبت آن عبارت اند از:
۱ـ تسهیل همگرایی سیاسی در داخل جوامع و بین ملتها در صحنه بین المللی
۲ـ توسعه شهر نشینی، ارتقای سطح سواد، افزایش درآمد سرانه و تقویت پیوندهای اجتماعی بین جوامع که نهایتاً روند دستیابی به “رفاه اقتصادی” را هموار خواهد کرد.
۳ـ افزایش مناسبات و مبادلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی میان ملل و اقوام گوناگون و از میان رفتن فواصل جغرافیایی و کمک به برقراری تفاهم، همبستگی، همگونگی و همکاری بین المللی
۴ـ کمک به پیشبرد سیاستهای ملی و افزایش سطح مشارکت اجتماعی و برقراری وضع مناسب برای حل و فصل بحران نفوذ، مشارکت، هویت و مشروعیت
۵ـ توانایی کمک به برقراری صلح جهانی از طریق تغییر در تصورات طرف مناقشه و ایجاد تصورات دوستانه و گسترش صلح و ثبات و امنیت
۶ـ کارکرد آموزشی و دادن اطلاعات به ملتهاو آگاه ساختن ملل از سنتهای ریشه دار ملی و تاریخی
۷ـ کمک به گسترش آزادی و احترام به حقوق انسانی، چرا که جوهر آزادی و عدالت خواهی، بسط اطلاعات و ارتباطات و تسهیل اجتماعی است

 

 

آثاردیگر ارتباطات:
شاید بهره گیری از واژه دیگردرمعنای منفی در ارزشیابی تأثیرات ارتباطات نادرست باشد، زیرا اگر هر ابزاری در جای خود به کار گرفته نشود، به طور یقین آثار زیانباری به دنبال خواهد داشت.
بخشی از کاربردهای منفی ارتباطات عبارت اند از:
۱ـ توانایی تجزیه گروه های اجتماعی و اخلال در جریان وحدت ملی جوامع، نظیر بحران یوگسلاوی، تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سابق و یا ایجاد شورشها و نا آرامی های قومی و منطقه ای همچون نا آرامی های تبت در جمهوری خلق چین و شمار زیادی از کشورهای افریقایی
۲ـ انتقال فناوری نامناسب و وابستگی به کمپانیهای چند ملیتی به ویژه غربی
۳ـ ایجاد اختلاف و شکاف میان ملتها به منظور توسعه ناسیونالیسم افراطی، ایدئولوژی های متضاد و در نتیجه بروز شکاف فرهنگی
۴ـ تغییر الگوهای مصرف و روشهای زیستی از طریق افزایش خواسته ها و ایجاد دنیای پر زرق و برق، همراه دامهای جذاب جامعه مصرفی
۵ـ تضعیف پیوندهای سنتی از طریق تقویت و تبلیغ ارزشهای غربی و نیز کمک به استحاله فرهنگی
۶ـ ایجاد نخبگان سیاسی و فرهنگی وابسته به جریانات خود ساخته از طریق شبکه های ارتباطی
۷ـ کمک به تشدید تضادهای فرهنگی و بهره برداری های مقطعی و دراز مدت از آن
۸ـ بهره برداری تبلیغاتی و انتشار اخبار غیر واقع و تحریفی و بمباران خبری و جریان یک سویه مبادله اطلاعات و اخبار از طرف غرب به جهان سوم به منظور اظهار تواناییهای مالی، فنی و فناورانه در برابر ضعف ساختاری کشورهای جهان سوم

 

 

عصر ارتباطات:
همکاریهای بین المللی، نقش ارتباطات را در جامعه اطلاعاتی انکار ناپذیر ساخته است؛ به نحوی که افزایش بازدهی جامعه از طریق توسعه شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی که بار اطلاعاتی و ارزش افزوده دارند، کلیه محلهای کار را از طریق اتوماسیون اداری (خودکار سازی) به یکدیگر پیوند داده و ایجاد ارتباط بین دولت و واحدهای محلی از طریق شبکه اطلاعاتی و مخابراتی اداری را متخصص ساخته است. حتی در کشورهای فرا صنعتی عمدتاً اجرای اتوماسیون کامل، اجرای امور در منزل از طریق تلفن تلویزیونی و فعالیتهای بانکی، خرید و فروش، رزرو کردن بلیت و سایر اقدامات مشابه از طریق شبکه های اطلاعاتی و مخابراتی صورت می پذیرد.ارتباطات مخابراتی در قرن حاضر در واقع عامل زیربنایی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می شود و دست راست تمدن نامگذاری شده است. از همین روست که امروزه میزان توسعه ملی هر کشور را با معیار توسعه ارتباطات مخابراتی در آن کشور ارزشیابی می کنند.

هدف ارتباطات مخابراتی این است که در مناسب ترین وضع اقتصادی، مسافرتهای زاید را حذف کند، مراجعات مردم را به سازمانهای دولتی تقلیل دهد و ضمن برقراری ارتباط همه جانبه موجب صرفه جویی در اوقات و هزینه های جامعه شود. از سوی دیگر امروزه ضرورت و اهمیت استفاده از شبکه های علمی و تحقیقاتی جهانی برای بسیاری از دانش پژوهان در اکثر رشته ها، قطعی و روشن است. آنچه کارایی و بهره مندی از چنین شبکه هایی را به سرعت افزایش می دهد، توانایی روزافزون ارتباطات مخابراتی است که به یاری رایانه ها شتافته اند و آنها را به صورت ابزاری برای جستجو، جمع آوری، دسته بندی، تجزیه و تحلیل و انتقال حجم بالایی از اطلاعات درآورده است.

از طرف دیگر، سهولت دسترس به خدمات اطلاعاتی جدیدتر و گسترده تر ایجاد امکان ارتباط با سایر محققان و سهیم شدن در تجربه های آنها نیز به طور مداوم بر مطلوبیت این ابزار در محیطهای علمی و تحقیقاتی می افزاید. همچنین با استفاده از این روش می توان ضمن بهره مندی از فناوری پیشرفته مخابراتی، به جریان جاری و آینده توسعه اطلاعات متصل شد. به هر حال عصر ما، عصر ارتباطات است و در چنین دورانی قدرت نیز در دست جوامعی است که از نیرومندترین شبکه های ارتباطی و به تبع آن، از بیشترین اطلاعات برخوردار باشند و این حقیقت انکار ناپذیر تمدن کنون جهانی است. (برگرفته از ایرنا)

 

روابط عمومی درکسوت صنف:
بی شک جامعه پرتعدادونخبه روابط عمومی ها به عنوان افرادی که بامتن مردم واخبار سروکاردارندوعمومااندیشه ای ممزوج از واقع بینی ومثبت نگری رادرسرداشته وبه بهبودعملکردارتباطی فیمابین دستگاه ومردم وزدودن ابرهای غبارین توهم وسوءبرداشت ها می اندیشنددرکسوت یک صنف کارآمددرخدمت اهداف عالی توسعه ای مردم شریف ایران اسلامی می باشندازاین روی باتوجه به ماهیت کاری همانند وکلا وقضات نیازمنداستقلال،مصونیت ابراز رای ونیزحمایت صنفی می باشند زیزرا درهرلحظه روابط عمومی ها بایدبادیدی صواب سره از ناسره راتشخیص داده منافع توامان جامعه وسازمان رادرنظرگیرند وبه رسالت خویش عمل نمایند اما دراین گیرودارچون عرصه عرصه قضاوت است ودرهرقضاوتی عموما یک طرف ناراضی است قصه پرغصه مرغ عروسی وعزاست که تکرار می پذیرد ازاین سوی اگر نصب وعزل ،تشویق وترغیب وتذکرتوسط ویا لااقل با مشاوره یک نهاد مستقل فرادستی که همچون سازمان نظام مهندسی،روانشناسی وپزشکی ودامپزشکی وامثال آن توسط قانون ودر مجلس شورای اسلامی شکل گیرد می تواند داوری بیطرف وحامی برادرمسلکی برای جامعه گسترده وپرتوان روابط عمومی های کشورباشد.

 

تشکیل فراکسیون روابط عمومی درمجلس:
از دیگر اقدامات فرخنده ای که می تواندیاریگر مردم وارتباطات آنان باشدتشکیل فراکسیون روابط عمومی ها با مشارکت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است که می تواند باب تقنین وتبویب وتنقیح وتنزیه قوانین بالادستی روابط عمومی ها را درافقی روشن تربررسی نماید بی شک روابط عمومی ابزارنواندیشی وروشن نگری است ونیازمند بانوان ومردانی است که رسالت های بزرگ آن رابشناسند وعمل نمایند اگرچه به عنوان عضوی کوچک از این خانواده بزرگ می دانم که تحقق این امر به این سادگی نیست وبه صورت عمومی جمع بین خواسته رییس ومنافع مردم ورسانه به عنوان نماینده افکارعمومی وایجادهمدلی ووفاق بین کارکنان امری نیازمند صرف انرژی است.
درپایان امیدآن دارم دولت محترم یازدهم نیزیکی از اقدامات وتصمیم گیری های مهم خودرادراین عرصه مهم،ضروری وگفتمان محور وتعامل اصول بنا نهد که به ظن قریب به یقین بازتاب آن همکاری وتعامل حداکثری جامعه روابط عمومی کشورباآن خواهد بود.
این قلم نیز با تبریک هفته روابط عمومی به جامعه ارتباطی وروابط عمومی کشور آینده ای پویا وپرثمر ودرخدمت آحادمردم را برای روابط عمومی های کشور آرزو نموده وبه دلیل لزوم حضورآگاهانه درعرصه های اجتماعی خدمت درکشورحضورروابط عمومی ها درعرصه های مفید وجامعه محوری همچون شوراهای شهروروستا را ضروری ارزیابی می نماید.