جلسه شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی دستگاه های تابعه در اردبیل برگزار شد

روابط عمومی چراغ و وجهه سازمان در جامعه است و پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند و یکی از وظایف اصلی آن شفاف سازی فعالیتها و خدمات سازمان برای عموم مردم است.

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بر تعامل سازنده میان روابط عمومی ها و اصحاب رسانه، تلاش در جهت معرفی هر چه بهتر ظرفیت دستگاه های اجرایی، در زمینه های مختلف و ایجاد فضای همدلی و همزبانی میان روابط عمومی و رسانه های استان تاکید کرد و گفت: روابط عمومی چراغ و وجهه سازمان در جامعه است و پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند و یکی از وظایف اصلی آن شفاف سازی فعالیتها و خدمات سازمان برای عموم مردم است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: اهمیت کار روابط عمومی ها را در مفید بودن ، به هنگام و هدفمند بودن و تمسک به راستی و درستی و سرعت عمل در عرصه اطلاع رسانی و خبر می دانند که بر این اساس روابط عمومی ها به عنوان زبان گویای دولت تدبیر و امید باید با تمسک به این خصیصه ، مسئولیت سنگینی را بر دوش بکشند.

در این جلسه مدیران روابط عمومی ادارات تأمین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی،آموزش فنی و حرفه ای، بهزیستی، سازمان بازنشستگی، بهزیستی و تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید، صندوق بیمه روستاییان و عشایرحضور داشتند و نظرات خود را در خصوص رسالتهای روابط عمومی ارائه نمودند.