نخستین نشست مدیران روابط عمومی صنایع معدنی+ تصاویر

نخستین نشست مدیران روابط عمومی شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی با حضور دکتر مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد.

نخستین نشست مدیران روابط عمومی شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی با حضور دکتر مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد.

گسترش نیوز: اولین جلسه مدیران روابط عمومی شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی با حضور دکتر مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد. معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در این نشست به جایگاه روابط عمومی و ارتباطات تاکید فراوانی داشت.