روابط عمومی اجتماعی ، مسئولیت سنگین ما

نخست، سال نو، بهار طبیعت و شکوفایی را به هموطنان عزیز، به ویژه به خانواده بزرگ روابط عمومی کشور تبریک عرض نموده و یاد و نام درگذشتگان این خانواده را گرامی می دارم.

با گذشت ۲۵ سال از عمر انجمن روابط عمومی ایران و ورود به ۲۶ سالگی، ” انجمن” دوره جوانی و شکوفایی خود را در فضایی سرشار از تحولات نظری و علمی در حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه و فناوری ارتباطی سپری می کند. فضایی که در آن تعاریف روابط عمومی و نقش های آن دگرگون شده و اهمیت نقش مخاطبان و کاربر دو چندان شده است. تا جایی که در جدیدترین تعاریف، روابط عمومی را یک فرایند ارتباطی_راهبردی می دانند که روابط سودمند متقابلی بین مردم و سازمان برقرار می کند. در واقع می توان گفت تحت تاثیر تحولات محیطی ” فرایند ارتباطی_راهبردی ” با محیط و مخاطبان به ” عملکرد مدیریتی ” روابط عمومی ترجیح داده شده است.

در واقع با ظهور جامعه اطلاعاتی نظام ارتباطات و رسانه های اجتماعی نوین، مفهوم روابط عمومی اجتماعی ” بهره گیری از فناوری های نوین و رسانه های اجتماعی ” یا همان روابط عمومی تعاملی و مخاطب محور، مفهوم پایه ای در روابط عمومی شده است.

روابط عمومی اجتماعی با استفاده از راهبردهای ارتباطی پویا به ایجاد، حفظ و تداوم روابط سودمند متقابل سازمان و مخاطبانش می پردازد و از نوآوری های ارتباطی ” نرم افزاری و سخت افزاری ” استقبال می کند و هرگز از رویکرد قهری و انکاری در مواجهه با نوآوری های ارتباطی و تحولات فناورانه حمایت نمی کند.

در سال جدید همه ما اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی کشور مسئولیت اجتماعی سنگینی بر عهده داریم تا با استفاده از ارتباطات راهبردی و رویکرد روابط عمومی اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت رسانه های جمعی و اجتماعی به توسعه روابط سودمند سازمان و مخاطبان از طریق برقراری ارتباطات تعاملی، اطلاع رسانی شفاف و پاسخگویی سریع به ساماندهی انتظارات و نیازهای واقعی مردم و افکار عمومی بپردازیم تا بتوانیم از فرصت ها  و ظرفیت های به وجود آمده ناشی از شرایط پسابرجام برای توسعه اقتصادی، کارآفرینی، اشتغال زایی، ارتقای رفاه اجتماعی و خشنودی مردم بهره کافی ببریم.

ایجاد و توسعه ارتباطات راهبردی و روابط عموی اجتماعی، مستلزم حفظ و ارتقای جایگاه و منزلت ساختاری روابط عمومی ها در سازمان های دولتی و خصوصی است. این در حالی است که در اواخر سال ۱۳۹۴ شنیده شد که در راستای  تغییرات ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی از جمله استانداری ها، جایگاه ادارات کل روابط عمومی به بخشی از اداره کل حوزه استانداری تقلیل یافته است. این اقدام به هر علت که باشد، ضربه تاسف باری به نهاد روابط عمومی حرفه ای و نقش های ارتباطی مهم آن در جامعه شبکه ای امروز است. بر همین اساس، انجمن روابط عمومی از رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید انتظار دارد، سیاستگذاری اساسی در راستای حل و فصل چالش های بنیادین روابط عمومی در ایران و حرکت به سوی روابط عمومی حرفه ای و اجتماعی انجام دهد. در این حوزه هم دولت و هم ما اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی کشور مسئولیت سنگینی بر عهده داریم.

سید غلامرضا کاظمی دینان
رییس انجمن روابط عمومی ایران