مدیریت کنشگر و پویا نیاز امروز روابط عمومی هاست

تغییرات روز افزون دنیای امروز در حوزه تکنولوژی و نیاز مخاطبان، روابط عمومی ها را به سوی مدیریت تحول گرا، کنشگر و پویا سوق می دهد.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: تغییرات روز افزون دنیای امروز در حوزه تکنولوژی و نیاز مخاطبان، روابط عمومی ها را به سوی مدیریت تحول گرا، کنشگر و پویا سوق می دهد.

«مهدی محمد پور» رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان با تبریک روز ملی ارتباطات و روابط عمومی اظهار کرد: با ظهور فناوری های نوین ارتباطی و گستردگی اینترنت و توسعه رسانه های اجتماعی و شکل گیری شبکه های اجتماعی در درون این رسانه ها ، جهان وارد دوران جدیدی شده است که با عناوین ویژه ای همچون «جامعه اطلاعاتی» و «جامعه شبکه ای» از دوره های پیش از خود متمایز می شود.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان با اشاره به دوران گذر از روابط عمومی سنتی به سوی روابط عمومی مدرن افزود: روابط عمومی ها هم به تبعیت از تغییرات حاصله در عرصه اطلاع رسانی و ورود ابزارهای نوین ارتباطی و نوع ارتباط گیری با مخاطبان به عنوان یکی از زیرمجموعه های مهم هر سازمان هدفمندی، به دلیل ماهیت و رابطه مند بودن وظایف تعریف شده اش با ساختارهای مختلف اجتماعی، نیاز به تغییرات مداوم رو به جلو، مستمر و متناسب با نیازهای سیستم های فعال دارد.

محمد پور با بیان اینکه نظام رابطه ای میان فردی در جوامع بخصوص در ایران به دلیل تاثیرات «شبکه های اجتماعی» دچار تغییرات بنیادی شده است؛ اذعان کرد: تسری رابطه های فردی به سطح اجتماعی و تحت ثاثیر قرار گرفتن شالوده های هویتی هر ارتباطی، تعاریف سازمان های دخیل در مکانیسم های ارتباطی با جامعه هدف را دستخوش تغییر کرده است.

این مدرس دانشگاه، با تاکید بر لزوم باز تعریف سطح ارتباط گسترده فعالیت های جاری روابط عمومی در دنیای مجازی گفت: چابک سازی ، هوشمند سازی روابط عمومی ها و جریان شناسی اطلاعاتی و طراحی مکانیسم های مواجهه با تاثیر موج های اطلاعاتی در شرایط کنونی امری ضروریست.

وی با بیان اینکه اکنون مخاطبان خواسته یا ناخواسته معماران روابط عمومی هستند؛ افزود: امروزه محوریت روابط عمومی جای خود را به محوریت مخاطب داده است و روابط عمومی باید پاسخگوی حتی یک نفر باشید.

محمدپور بیان کرد: در نتیجه آموزش و تخصص های گوناگون فعالان حاضر در روابط عمومی هر سازمانی در عرصه جریان شناسی اطلاعاتی و آشنایی با مولفه ها و متغییرهای نوظهور در این باره، می تواند باعث شکل گیری یک سیستم مدیریتی مشرف و کنشگر در روابط عمومی شود.