تعامل روابط عمومی ها و رسانه ها فارس

در چهارمين نشست روابط عمومي هاي ادارات كل فارس و فعالان رسانه بر تعامل هرچه بيشتر اين قشر از جامعه تاكيد شد.

در چهارمین نشست روابط عمومی های ادارات کل فارس و فعالان رسانه بر تعامل هرچه بیشتر این قشر از جامعه تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس، رئیس انجمن روابط عمومی‌های فارس گفت: در این نشست سعی شده مسائل ارتباط محلی، اداری و عمومی با تجربه‌های این عرصه به تبادل نظر گذاشته شود.

عطایی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها چشم بیدار و گوش شنوا در جامعه هستند، افزود: یکی از نقش‌های مهم رسانه شفاف سازی است که باید سرلوحه کار روابط عمومی‌ها قرار گیرد.
وی ادامه داد: شفاف سازی به ساختار اداری کمک می‌کند که از برنامه‌ها و نیازمندی‌ها سازمان خود بهتر آگاهی کسب کنند و هرچه شفاف سازی بیشتر باشد اطلاع رسانی بهتر انجام می‌شود.

در این نشست فعالان رسانه فارس به بیان دغدغه‌های خود مانند ایجاد ارتباط قوی‌تر بین مسئولان با خبرنگاران، تسریع در اطلاع رسانی از برنامه‌ها و مشکلات خود در حوزه خبر رسانی و انتشار آن پرداختند.