تقدیر استانداراردبیل از روابط عمومی اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل

به مناسبت هفته بزرگداشت روابط عمومی و ارتباطات ، استاندار اردبیل به جهت عملکرد مطلوب در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی اقتصادی از روابط عمومی اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل تقدیر نمود.

به مناسبت هفته بزرگداشت روابط عمومی و ارتباطات ، استاندار اردبیل به جهت عملکرد مطلوب در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی اقتصادی از روابط عمومی اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل تقدیر نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، بهنام جو استاندار اردبیل در این نشست اظهار داشت : روابط عمومی های استان در راستای انعکاس اخبار صحیح و مستند ، جامعه را به سمت امید و نشاط سوق دهند و از افراط و تفریط در اطلاع رسانی پرهیز نمایند .

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان افزود : روابط عمومی دستگاههای اجرایی علاوه بر رسالت خطیر اطلاع رسانی ، به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان عمل نمایند و جایگاه روابط عمومی در ادارات باید مشخص و نقش آنان در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی تبیین شود.

خاطر نشان می شود : در پایان این نشست از سه مسئول روابط عمومی دستگاه اجرایی برتر استان که در سال ۱۳۹۶ عملکرد مطلوب در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی در بین روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان داشتند ، با اهدای لوح سپاس از طرف استاندار اردبیل تقدیر شدند