جامعه شناس ، نویسنده ، محقق و متخصص روابط عمومی :

دانش روابط عمومی مربوط به تمام ابعاد زندگی است

دانش صفت جدید در عنوان روابط عمومی جدید مرتبط است با پیوند روابط عمومی با فناوری های جدید یا روابط عمومی برآمده از دانش فناورانه و مهارت های جدید که تنها مربوط به سازمان نمی شود بلکه در تمامی عرصه های زندگی هم این مهارت لازم است.

هادی زمانی ، جامعه شناس ، نویسنده ، محقق و متخصص روابط عمومی با اظهار تاسف از اینکه دانش روابط عمومی را به صورت عام و خاص ارتقا نداده ایم و نباید انتظار داشته باشیم که متخصص و اهل فن در این زمینه داشته باشیم اظهار داشت: دانش صفت جدید در عنوان روابط عمومی جدید مرتبط است با پیوند روابط عمومی با فناوری های جدید یا روابط عمومی برآمده از دانش فناورانه و مهارت های جدید که تنها مربوط به سازمان نمی شود بلکه در تمامی عرصه های زندگی هم این مهارت لازم است.

وی افزود: روابط عمومی دانشی است که به تمام ابعاد زندگی مربوط است و ابزار فکری قدرتمندی دارد که به آگاهی منجر می شود و مبنای حرکت و توسعه اجتماعی را می سازد.

زمانی ادامه داد: در روابط عمومی با دانشی مواجه هستیم که هم باید به ابعاد دانشی ارتباطات فردی و عمومی جدید توجه کند و هم به ابعاد شناختی و کرامتی که به نوعی مرتبط با حقیقت انسان یا تامین کننده نیازهای فطری انسان است و هم توانائی به مشارکت درآوردن بهینه دانش را داشته باشد، لذا در یک نگاه اولیه می توان دانش روابط عمومی جدید را مرتبط با مجموعه ای از دانش ها و توانائی ها دانست.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه روابط عمومی بدون محتوای مناسب که بر اساس اصول علمی و قابل فهم طراحی و تولید شده باشد، فاقد تاثیرگذاری است و در حقیقت، ماهیت وجودی آن قابل تردید است، بنابراین باید از دل سازمان بیرون بیاید و در دل جامعه رسوخ کند تا از طریق آن مشخص شود که چه نیازهایی نیاز به پاسخگویی است موضوعی که هنوز نتوانسته به تبیین درآید.

وی افزود: روابط عمومی باید بر محور تفکرمداری، مشارکت مداری و اطلاع مداری باشد تا با شکافتن اطلاعات ضد و نقیض و ایجاد راهکارهای استراتژیک عملیاتی بتواند به خوبی نقش ایفا کند.

زمانی تاکید کرد: اگر انتقادهای زیادی به سازمان ها می شود، به این خاطر است که ما هنوز نتوانسته ایم استاندارد درست را در زمینه حرفه روابط عمومی ایجاد کنیم و تا زمانی که این استانداردها ابلاغ نشود به نتیجه خوبی نخواهیم رسید و دچار روزمرگی می شویم .

وی از تدوین اولین سند استاندارد سازی روابط عمومی ها با همکاری اداره استاندارد خبر داد و گفت از این طریق می توانیم به نتیجه درستی برسیم و روابط عمومی ها جایگاه و وظایف خود را به شکل مشخصی درک خواهند کرد.

محقق و متخصص روابط عمومی در پایان اظهار داشت: به نظر مشکل عمده در زمینه تولید محتوا، عدم بهره گیری از نیروهای انسانی متخصص و صاحب اندیشه در این حوزه و از سویی نداشتن بانک اطلاعات رسانه ای در بسیاری از روابط عمومی هاست و با توجه به اینکه ارتباط نزدیکی بین رسانه و روابط عمومی ها وجود دارد می توانیم از این طریق این رشته را به جایگاهی که باید برسانیم و برای مخاطبان جذاب کنیم.