رییس کمیته ارتباطات خبر داد

با رییس‌جمهور، وزیر ارتباطات و پیام‌رسان‌های داخلی مکاتبه می‌کنیم

رییس کمیته ارتباطات و مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مکاتبات سه‌گانه کمیسیون مشترک حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به رییس‌جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد.

رییس کمیته ارتباطات و مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مکاتبات سه‌گانه کمیسیون مشترک حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به رییس‌جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در نشست مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی، صنایع و معادن و اقتصادی که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، تصمیم گرفتیم کمیسیون مشترکی متشکل از هر سه کمیسیون تشکیل شود و این کمیسیون به ریاست رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مکاتبات جداگانه‌ای با رییس‌جمهور داشته باشد تا ایشان خطاب به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور حمایت از پیامرسان‌های داخلی را صادر کند. علاوه بر آن مقرر شد در مکاتبه‌ای جداگانه با مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آنان خواسته شود بستر حمایت و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی را با قوت بیشتری دنبال کنند و در آخر با مکاتبه با پیام‌رسان‌های داخلی به آنها تاکید شود در جهت برآورده کردن انتظارات و توقعات افکار عمومی داخلی اقدامات فنی و اعتمادزای بیشتری انجام دهند.

نماینده مردم سبزوار از برگزاری دومین نشست کمیسیون مشترک در ابتدای تیرماه برای بررسی عملکرد مصوبات اولین نشست کمیسیون مشترک خبر داد و افزود: کمیسیون مشترک مرکب از پنج عضو از هر سه کمیسیون امنیت ملی، صنایع و معادن و اقتصادی به ریاست عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن یک ماه دیگر تشکیل جلسه خواهد داد تا روند تصمیمات اولین نشست را بررسی و جمع‌بندی کند.

وی مکاتبات سه‌گانه کمیسیون مشترک را به معنای اجبار مردم برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ندانست و افزود: مکاتبات سه‌گانه فوق‌الاشاره برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی جهت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی انجام خواهد گرفت و این کار هرگز به معنای اجبار مردم برای استفاده از این پیام‌رسان‌ها نیست. این مکاتبات جهت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و پیام‌رسان‌ها برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی انجام خواهد گرفت.