مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی:

بیمه مشکل اصلی فعالان عرصه مطبوعات استان است

کارگروه رسانه این استان با هدف کاهش مشکلات جامعه مطبوعات شکل گرفته و تاکنون با همکاری خانه مطبوعات 20 مصوبه داشته است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی گفت: کارگروه رسانه این استان با هدف کاهش مشکلات جامعه مطبوعات شکل گرفته و تاکنون با همکاری خانه مطبوعات ۲۰ مصوبه داشته است.

به گزارش برنا از اراک ، مصطفی عرب در کارگروه رسانه استان مرکزی افزود: کمیته رسانه یا کارگروه رسانه با دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و خانه مطبوعات تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: بیمه و تامین اجتماعی از عمده مشکلات فعالان عرصه مطبوعات استان مرکزی است که در این راستا اقدامات موثری انجام گرفته است.