با حضور استاندار یزد؛

‌مدیران کل روابط عمومی استانداری یزد تجلیل شدند

مدیران کل روابط عمومی استانداری یزد از پس از انقلاب اسلامی تاکنون با حضور استاندار یزد ‌و معاونان استاندار تجلیل شدند.

مدیران کل روابط عمومی استانداری یزد از پس از انقلاب اسلامی تاکنون با حضور استاندار یزد ‌و معاونان استاندار تجلیل شدند.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد،‌ شامگاه سه شنبه هشتم خردادماه با حضور “‌محمود زمانی قمی”‌ استاندار یزد، معاونان استاندار و مدیرکل حوزه استاندار از مدیران کل روابط عمومی استانداری از زمان پس از انقلاب اسلامی تاکنون تجلیل شد.
گفتنی است به ترتیب سابقه خدمت “‌محمدمهدی صمدی”، “‌محمدکاظم صادقی”، “‌سیدعلی اکبر آرامون”، “‌علی سلیمانیان”، “‌محمدحسین علیخانی”، “‌محمدرضا شجاع”، “‌محمدجواد اولیا”، “‌محمود زارع رشکوییه”، “‌محمدرضا ملک ثابت”، “‌سیدعبدالمجید قائم محمدی”، “‌داود پاک طینت”، “‌عباس ملازینلی”، “‌سیدحسین میرحسینی” ‌و “‌علی صالحی” مسئولیت روابط عمومی استانداری یزد را برعهده داشتند.