روابط عمومی بانک صنعت و معدن برترین روابط عمومی بانکداری ایران شد

مدیریت امور مشتریان و روابط عمومی بانک صنعت و معدن در هفتمین اجلاس مدیران و روسای شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی نمونه سراسر کشور (ITEC) نشان ملی برترین روابط عمومی دانش محور و کارآمد در صنعت بانکداری را دریافت کرد.

مدیریت امور مشتریان و روابط عمومی بانک صنعت و معدن در هفتمین اجلاس مدیران و روسای شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی نمونه سراسر کشور (ITEC) نشان ملی برترین روابط عمومی دانش محور و کارآمد در صنعت بانکداری را دریافت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی در این اجلاس که با حضورنعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت، عظیمی دبیرکل اطاق تعاون و جمع کثیری از صنعتگران و کارآفرینان کشورمان برگزارشد موانع توسعه اقتصادی کشورمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این مراسم نعمت زاده ، وجود واردات غیرقانونی، وجود حلقه های مفقود در فرایند تولید و عدم سرمایه گذاری کافی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را ازموانعی دانست که برنامه ریزی برای رفع آنها ضروری است.

گفتنی است این اجلاس با حمایت و همکاری اتاق تعاون ایران با حضور فعالان اقتصادی و صاحب نظران حوزه فکر و اندیشه و به منظور ایجاد فضایی برای هم اندیشی و هم افزایی تفکر اقتصاد مقاومتی درکشور برگزار شد.