روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی ایران:

رسانه‌ها در گلایه از عملکرد نظام دامپزشکی در مازندران خویشتنداری کنند

در پی انتشار گزارشی مبنی بر" گلایه از عملکرد نظام دامپزشکی در مازندران" توسط خبرگزاری ایسنا مازندران، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای را صادر کرد.

در پی انتشار گزارشی مبنی بر” گلایه از عملکرد نظام دامپزشکی در مازندران” توسط خبرگزاری ایسنا مازندران، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، بیانیه روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخی صحبت‌های مطرح شده در جلسه اخیر شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در استان مازندران به شرح زیر است:

در روزهای اخیر شاهد انتشار گزارشات مختلف در مورد برخی صحبت‌های مطرح شده در جدیدترین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در استان مازندران در رابطه با فعالیت‌های شورای نظام دامپزشکی این استان در رسانه‌های محلی و غیر محلی بوده‌ایم.

از آنجا که در برخی از این گزارشات به نکات قابل تاملـی در مورد شرایط و چارچوبهای قانونی و حقوقی شورای نظام دامپزشکـی استان مازندران اشاره شده و شائبه‌هایـی را نیز بوجود آورده است سازمـان نظام دامپزشکی ج.ا.ا در حال انجام رایزنی‌ها و پیگیری‌های مقتضی برای کسب اطلاع از جزئیات دقیق و کاملاً شفاف از موضوعات و صحبت‌های مطروحه است.

بدیهی است در این بررسی‌ها، وضعیت تطبیق فعالیت‌های شورای نظام دامپزشکی استان مازندران با قوانین و مقررات حاکم بر حدود وظایف و مسئولیت‌های سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا و وفق آن با مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و هیات محترم دولت و ابلاغیه‌های وزیر محترم جهاد کشاورزی و صیانت از حریم قانونگرایی و اجرای دقیق مصوبات قانونی و ابلاغی در مد نظر خواهد بود.

تردیدی نیست که استانداران سراسر کشور از جمله استاندار محترم مازندران دغدغه‌ای به جز رسیدگی جدی و فوری به امور و پیگیری مجدانه مطالبات قانونی و مشروع مردم در تمامی سطوح و اهتمام کامل در رفع مشکلات و موانع در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه کسب و کار و فراهم آوردن بستر لازم برای تحقق آرمان‌های انقلاب در شکوفایی و رونق اقتصادی ندارند و در این مسیر هماهنگ ساختن آهنگ فعالیت‌ها در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ضرورت اساسی دارد.

خوشبختانه هماهنگی‌ها و هم‌ صدایی‌ها بین نهادهای قانونگذار و اجرایی مسیرهای حرکت هر یک از دستگاه‌ها و مراکز دخیل در فرآیند توسعه کشور را به صورت روشن و شفاف تبیین کرده است. در چارچوب این فرآیند، جایگاه و حدود وظایف و مسئولیت‌های تشکل‌های مردم نهاد و سازمان‌های نظم دهنده و مدافع حقوق مشروع و قانونی اصناف و حرف مختلف از جمله حرفه حساس دامپزشکی نیز به صورت متقن و قانونمند تعریف و ابلاغ شده است. در همین راستا بر همگان کاملاً مبرهن است که سازمان نظام دامپزشکی به عنوان یک تشکل ملی مستقل و مردم نهاد در رسالت سنگین اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات مصوبه دولت و مجلس و نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله سازمان دامپزشکی کشور را بر عهده دارد و بر خود وظیفه می‌داند در اجرا و پیگیری مسئولیت‌هـای محوله و چیزی را فراتر از نص قانون مد نظر قرار ندهد.

علت اصرار بر قانونگرایی در فعالیت‌های سازمان نظام دامپزشکی‌ نیز آن است که هرگونه نقض قوانین و مقررات مرتبط با پروانه‌هـای بهداشتی و فعالیت مراکز مرتبط با حرفه دامپزشکـی موجب به مخاطره افتادن بهداشت عمومـی و سلامت مردم و شیوع بیماری‌هـای خطـرناک و خسارت را از جمله بیماری‌هـای مشترک بین انسان و دام خواهد شد.

مع‌هذا نیاز به تعامل و درک متقابل و انجام مشورت‌ها و تبادل نظرهـا در راستای کمک به تسهیل در پیشبرد امور و سرعت بخشیدن به حرکت در مسیر اهداف و آرمان‌هـای پیش‌بینـی شده در چشم انداز ۲۰ساله و برنامه‌هـای پنج ساله توسعه‌ی همه جانبه ایران اسلامـی یک اصل مهم و خدشه ناپذیر تلقـی مـی‌شود.

سازمان نظام دامپزشکی با در نظر گرفتن تمامـی اصول و واقعیت‌های فوق‌الذکر خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها در مورد مطالب و سخنان مطرح شده در جدیدترین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در استان مازندران را در رابطه با موضوع شورای نظام دامپزشکی این استان مورد پیگیری قرار خواهد داد و پس از احراز اطلاعات دقیق و شفاف در مورد هر یک از محورهـای مطروحه نقطه نظرات کارشناسـی و حقوقـی مورد نیاز را به اطلاع خواهد رساند.

لذا از رسانه‌هـای گروهـی عزیز که مسئولیت سنگین تنویر افکار عمومـی و انعکاس واقعیت‌هـا را بر دوش دارند درخواست دارد تا روشن شدن دقیق تمامـی مطالب و موضوعات مطرح شده در شورای گفتگوی استان مازندران خویشتنداری به خرج داده و اجازه دهند خبرها و اطلاعات مرتبط با موضوع فوق از طریق مجاری قانونی و از طرف افراد و نهادهـای ذیربط به اطلاع عموم رسانده شود.