جایگاه سازمانی روابط عمومی استانداری یزد به اداره کل ارتقا یافت

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد از ارتقای جایگاه سازمانی نهاد روابط عمومی استانداری یزد به اداره کل خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد از ارتقای جایگاه سازمانی نهاد روابط عمومی استانداری یزد به اداره کل خبر داد.

علی زینی وند با اعلام این خبر گفت: یکی از مهم ترین درخواست ها و انتظارات جامعه روابط عمومی های استان یزد، در ماههای اخیر که از سوی نخبگان و متولیان این حوزه در سطح استان مطرح شد، بازگشت شأن و جایگاه سازمانی روابط عمومی استانداری یزد بوده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه جایگاه روابط عمومی استانداری یزد در کنار تعداد معدودی دیگر از استانداری های کشور به معاونت اداره کل تقلیل یافته بود، ‌افزود:
در این مدت از طریق مکاتبات متعدد و پیگیری های حضوری با مرکز، این درخواست به حق جامعه روابط عمومی های استان پیگیری شد و خوشبختانه در سایه تلاش های انجام شده، جایگاه روابط عمومی استانداری هایی که با تنزل مواجه گردیده بودند به اداره کل ارتقا یافت.

زینی وند با اشاره به نقش مهم روابط عمومی استانداری یزد در حوزه اطلاع رسانی، ‌آگاهی بخشی و سازمان دهی روابط عمومی سایر ادارات کل استان، خاطرنشان کرد: حمایت و تقویت جایگاه روابط عمومی ها همواره مورد تاکید استاندار یزد و معاونان ایشان بوده و ‌در ماههای گذشته نیز گامهای مهم و قابل توجهی در این راستا برداشته شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد‌: با ارتقا‌ی سازمانی اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، شاهد تقویت و توسعه نشاط و انگیزه در جامعه روابط عمومی های استان یزد در راستای معرفی هنرمندانه و جامع دستاوردهای دولت تدبیر و امید باشیم.

گفتنی است روابط عمومی استانداری یزد در کنار تعداد معدود دیگری از استانداری های کشور، از سال گذشته با تنزل جایگاه سازمانی روبرو شده بود که مجددا به اداره کل ارتقا یافت.