نقش مؤثر روابط عمومی در نیل به اهداف سازمانی

در برنامه "ارتباطات ورزشی" شنبه ۲۶ خرداد، دکتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در خصوص نحوه دستیابی به روابط سازمانی موفق توضیحاتی را بیان کرد.

در برنامه “ارتباطات ورزشی” شنبه ۲۶ خرداد، دکتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در خصوص نحوه دستیابی به روابط سازمانی موفق توضیحاتی را بیان کرد.

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در پاسخ به این پرسش اگر مدیر یک سازمان ورزشی بخواهد چه درون سازمان و چه بیرون سازمان ارتباطات موفقی داشته باشد، باید چه تدابیری بیاندیشد، گفت: ارتباطات سازمانی یکی از بحث های بسیار مهمی است که روابط عمومی به طور تخصصی این مسئله را دنبال می کند.

یکی از وظایف عمده روابط عمومی برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبین کلیدی سازمان است که این مخاطب کلیدی هم مخاطب برون سازمانی را دربرمی گیرد و هم مخاطب درون سازمانی. مخاطب برون سازمانی شامل سازمان های مشابه، سازمان های بالا دستی و حتی کارکنان خود سازمان می شود. هر کدام از این موارد به برنامه ریزی خاصی نیاز دارد که ارتباط مؤثر در جهت اهداف سازمانی و خوش نامی سازمان پیش برود.

دکتر قاسمی، افزود: در درون سازمان روابط بین بخش ها، کارکنان و عوامل درون سازمان با الگوهای مختلفی دنبال می شود. در یک بخش مدیر با وظایف هدایت و رهبری خود سعی می کند این ارتباط را تقویت کند. روابط عمومی هم به طور تخصصی تلاش می کند هر یک از افراد سازمان را به عنوان یک فردی از روابط عمومی سازمان درنظر بگیرد و ضمن کمک به تقویت رفتار آنها، در ارتباط با سایر اعضای سازمان شرایطی را فراهم کند که این فرد در روابط با همکاران خود و حتی مشتریان دیگر بخش ها ارتباط مؤثری برقرار کند.

وی، در خاتمه گفت: در ارتباط های بین سازمانی و نیز سازمان های بالا دستی طبیعتاً روابط عمومی برنامه ای را دنبال می کند که ارتباط مؤثر با دستیابی به اهداف سازمانی و خوش نامی سازمان در آن محقق شود.

برنامه ارتباطات ورزشی، با اجرای ایزدپرست، کاری از گروه علوم ورزشی است که شنبه ها ساعت ۱۳:۳۵ به مدت ۲۵ دقیقه از شبکه رادیویی ورزش پخش می شود.