روابط عمومی ها در برقراری و تعامل بین دستگاه ها نقش مهمی دارند

معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری شیراز با اشاره به اینکه شورای روابط عمومی ها شورای پویا هست، گفت: روابط عمومی ها در برقراری و تعامل بین دستگاه ها نقش مهمی دارند.

معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری شیراز با اشاره به اینکه شورای روابط عمومی ها شورای پویا هست، گفت: روابط عمومی ها در برقراری و تعامل بین دستگاه ها نقش مهمی دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، دکتر علی سعیدی، معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری شیراز در جمع مدیران روابط عمومی و اصحاب رسانه استان فارس و شهرستان شیراز با اشاره به اینکه شورای روابط عمومی ها شورای پویا هست، گفت: جلسات مختلف در این خصوص برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه همدلی و نزدیکی روابط عمومی ها نوید این را می دهد که ادارات و دستگاه در فعالیت ها و در پیشبرد اهداف خودشان پویا تر می شوند، یادآور شد: روابط عمومی ها در برقراری و تعامل بین دستگاه ها نقش مهمی دارند.

سعیدی اضافه کرد: فعال شدن کمیته ها باعث می شود سامان بیشتری به شورای روابط عمومی ها خواهیم داد.

خاطر نشان می شود، در این مراسم دکتر محمد شاکر، رئیس دانشکده خبر شیراز به ارائه مطالبی در خصوص اقناع و مذاکره پرداخت و در پایان از برترین های روابط عمومی، تقدیر شد.