هنرهشتم، تولدی بهاری در روابط عمومی

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم با دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، آغاز به کار کرد.

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم با دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، آغاز به کار کرد.

در جلسه مورخ سوم اردیبهشت ۹۷، هیأت نظارت بر مطبوعات با تقاضای صدور مجوز پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم با شماره مجوز ۸۱۸۰۵ موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی (تحلیلی و خبری) هنر هشتم به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدرضا حقیقی به صورت تخصصی در زمینه روابط عمومی و ارتباطات فعالیت کرده و محتوای آن با روش تحلیلی و خبری انتشار پیدا می کند.

جامعه روابط عمومی آغاز به کار این مجموعه را به مدیریت و کادر خبری آن تبریک گفته و برای آنها آرزوی توفیق روز افزون در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در جامعه، بویژه مجموعه عظیم ارتباطات را دارد.

بی شک ظهور رسانه های جدید در کنار هم می تواند حرفه ای گرایی را در این صنف ارتقاء داده و کمک بزرگی به مخاطبین آنها که همکاران ارزشمند روابط عمومی و ارتباطات هستند بنماید .

عامری
مدیر مسئول