کارشناسان روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مورد تقدیر قرار گرفتند

کارشناسان روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی طی نشستی صمیمی با مدیر روابط عمومی دانشگاه ، مورد تقدیر قرار گرفتند.

کارشناسان روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی طی نشستی صمیمی با مدیر روابط عمومی دانشگاه ، مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش وبدای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، ” محمد موسوی خطاط ” مدیر حوزه ریاست دانشگاه و مدیر روابط عمومی در این نشست ، با مروری بر اقدامات چند ماه اخیر روابط عمومی دانشگاه ، از تک تک همکاران در انجام وظیفه و مسئولیتی که به عهده دارند، قدردانی کرد.

وی این اقدامات را هم جهت با اهداف ریاست دانشگاه خواند و به عنوان نمونه ، تهیه و انتشار مجموعه هفتگی خبری روابط عمومی برای اعضای هیات علمی و کارشناسان سه حوزه سلامت را در این برهه از زمان که هیچ مجموعه اطلاع رسانی برای این گروه از مخاطبان در جامعه وجود ندارد را بسیار ارزشمند دانست.

موسوی خطاط همچنین در این نشست با اشاره به نظرات وزیر محترم بهداشت نسبت به جایگاه روابط عمومی در دانشگاه ها ، هویت سازی و ارتقای جایگاه روابط عمومی دانشگاه را از جمله اهداف این مدیریت عنوان کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه در همین راستا، تقویت همکاری معاونت ها ، مدیریت ها و بخش های مختلف دانشگاه با روابط عمومی از طریق رابطان و ارزیابی عملکرد کارشناسان رابط که در نهایت ، منجر به انعکاس فعالیت های دانشگاه در جامعه می شود را از برنامه های مدیریت روابط عمومی دانشگاه ذکر کرد.

تهیه و تنظیم خبر: نعیمی پور