مدیرامور هماهنگی حوزه‌مدیریت پست‌بانک‌ایران:

استفاده از رسانه‌های‌نوین از ضرورت های‌ کار روابط‌عمومی است

دکتر فرنقی‌زاد مدیر امور هماهنگی حوزه مدیریت پست‌بانک‌ایران در دیدار با مدیر و کارکنان اداره‌کل روابط‌عمومی این بانک با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ابزارهای اطلاع‌رسانی متنوع گفت: استفاده از رسانه‌های نوین از ضروری‌ترین کار روابط عمومی است.

دکتر فرنقی‌زاد مدیر امور هماهنگی حوزه مدیریت پست‌بانک‌ایران در دیدار با مدیر و کارکنان اداره‌کل روابط‌عمومی این بانک با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ابزارهای اطلاع‌رسانی متنوع گفت: استفاده از رسانه‌های نوین از ضروری‌ترین کار روابط عمومی است.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از روابط‌عمومی پست‌بانک‌ایران؛ وی افزود: یکی از وظایف مهم روابط‌عمومی تحلیل مستمر اخبار و رویدادها و تعیین راهکار متناسب با آن رویدادها جهت ارائه به مدیران سازمان است و اگر این وظیفه به‌خوبی انجام شود جایگاه مشورتی روابط عمومی تقویت می‌شود.

فرنقی‌زاد تصریح کرد: پست بانک ایران بعنوان بانک تخصصی حوزه فناوری اطلاعات باید علاوه بر حضور در حوزه رسانه‌های بانکی، در حوزه رسانه‌های فناوری اطلاعات و شبکه های مرتبط با این حوزه نیز حضوری پررنگ تری داشته باشد.

مدیرامور هماهنگی حوزه‌مدیریت پست‌بانک‌ایران؛ ابتکار و خلاقیت در اطلاع‌رسانی و ارتباط با افکارعمومی را از ضرورت‌های روابط‌عمومی دانست و افزود: درحال حاضر مردم بیشتر وقت خود را در فضای مجازی و رسانه‌های نوین می گذرانند و هرجا که مردم حضور دارند باید روابط عمومی‌ها هم آنجا فعال باشند.

همچنین در این جلسه مهندس غلامی رئیس اداره‌کل روابط عمومی، گزارشی اقدامات و فعالیت‌های این مجموعه را ارائه کرد.