نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۹ کشور با مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

نشست مدیران روابط عمومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری منطقه 9 کشور با حضور مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد.

نشست مدیران روابط عمومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری منطقه ۹ کشور با حضور مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در این نشست که با حضور دکتر عبدالهی نژاد مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت علوم و مدیران روابط عمومی دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی و پارک علم و فناوری از استانهای سمنان ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی و خراسان جنوبی برگزار شد ، مدیران به تبادل نظر و بیان دیدگاه ها در خصوص ارتقاء سطح کیفی روابط عمومی و همچنین بیان مشکلات و موانع موجود پرداختند.

در ادامه این نشست محمد جواد مشاوری نیا مدیرروابط عمومی دانشگاه بیرجند به عنوان دبیر جدید منطقه ۹ توسط حاضرین در جلسه انتخاب و از زحمات دکتر دلبری عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر سابق این منطقه و خانم رکن آبادی مسئول اسبق دبیرخانه منطقه تقدیر به عمل آمد.