با پیشنهاد استاندار لرستان؛

شورای اطلاع‌رسانی لرستان مرجع تصمیم‌گیری برای اعتبارات این بخش شد

شورای اطلاع‌رسانی لرستان مرجع تصمیم‌گیری برای سرجمع اعتبارات یک درصد دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه فرهنگ‌سازی، آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی شد.

شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان شامگاه یکشنبه در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد. یکی از موارد مطرح شده در این جلسه اختصاص یک درصد اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی استان به حوزه اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما بود.

علی هادی چگنی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت: دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند یک درصد اعتبارات هزینه ای خود را طی قرارداد با صدا و سیما صرف تولید برنامه برای فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته این اعتبارات داده نشد چون دستورالعمل های لازمه ابلاغ نشده بود، تصریح کرد: اما امسال آیین نامه این موضوع با امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استان ها ارسال شده است و کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صدا و سیما، روابط عمومی دستگاه ها و … برای توزیع این اعتبارات باید تشکیل شود.

سید موسی خادمی استاندار لرستان در این رابطه گفت: پیشنهاد من این است که این اعتبارات را در اختیار شورای اطلاع رسانی استان بگذاریم، این شورا ترکیبی از روابط عمومی ها است و این روابط عمومی ها به صورت مستمر با صدا و سیما کار می کنند و نزدیک تر به موضوع هستند.

وی با تاکید بر اینکه هزینه این اعتبارات از طریق روابط عمومی ها باشد، افزود: ما به عنوان استان عمل می کنیم، نمی شود یک دستگاه که ارتباط خوبی دارد هر روز مدیرکل آن دستگاه در صدا و سیما برنامه اجرا کند اما دستکاه دیگر با اعتبار کم نتواند کار اطلاع رسانی اقدامات خود را انجام دهد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه اعتبار این بخش احصاء و در اختیار شورای اطلاع رسانی استانداری لرستان گذاشته شود، گفت: این شورا بنشیند برنامه تعیین کند، به طور مثال معادل ۱۰۰ ساعت در حوزه حریق جنگل، ۱۰۰ ساعت در بخش جاذبه های گردشگری و …

خادمی خاطرنشان کرد: امیدوارم بقیه دستگاه هایی که بودجه ملی دارند هم بیایند اعتبارات خود را در از طریق شورای اطلاع رسانی هزینه کنند تا سیاست های استانی در این اقدامات لحاظ شود.

بهرام رشیدی نیا رئیس شورای اطلاع رسانی استانداری لرستان نیز در این رابطه گفت: با حضور روابط عمومی دستگاه ها که منتقل کننده نظرات مدیران کل هستند می توان در بخش اطلاع رسانی اقدام کرد و مسیر را از موازی کاری خارج کنیم.