اشاعه و تثبیت شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی

نشست تخصصی اشاعه وتثبیت شبکه های اجتماعی موبایلی ایرانی در تاریخ ۵ تیر ماه در موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

گروه رسانه و فرهنگ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌‌کند:

موضوع: اشاعه و تثبیت شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی

ارائه‌دهنده:   آتنا عبدالوند

زمان: سه‌شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷ تا ۱۸

مکان: بلوار کشاورز، خیابان قدس، کوچه شاهد، پلاک ۸، واحد ۱۰، سالن کنفرانس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران