مرتضی نظری رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش :

دوره الگوی کلیشه ایِ روابط عمومی ها چشم و گوش سازمان هستند به سر آمده،

کارکرد جدید روابط عمومی ها؛ نقش مشاور، تحلیلگر روندها و آینده نگری در کنار سازمان است

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی در گردهمایی شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور، با اشاره به ضرورت بروزرسانی سایت ها و پورتال های ستادی و استانی گفت: آموزش و پرورش، سازمان رأی هیچ نماینده و بازار مصرف هیچ موسسه و بنگاهی نیست .

مرتضی نظری اظهار کرد: به احترام مخاطبان، باید اطلاعات روزآمد در سایتهای سازمان ها و ادارات آموزش و پرورش ارایه شود و این موضوع به طور مستمر در مرکز اطلاع رسانی پایش می شود.

وی افزود: دوره الگوی کلیشه ایِ «روابط عمومی ها چشم و گوش سازمان هستند» به سر آمده، کارکرد جدید روابط عمومی ها؛ نقش مشاور، تحلیلگر روندها و آینده نگری در کنار سازمان است.

نظری با اشاره به سیاست جوان گرایی در دولت گفت: روند جوان‌گرایی و تخصصی شدن بدنه روابط عمومی های آموزش و پرورش از سال گذشته و با همراهی مطلوب مدیران کل استانها آغاز شده و تا پایان سال جاری شاهد بهسازی و ورود نیروهای خوش فکر و نوگرا از میان فرهنگیان در روابط عمومی های آموزش و پرورش خواهیم بود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی تصریح کرد: پاسخگویی، سرعت عمل در رویدادهای رسانه ای، دفاع از حقوق ذینفعان آموزش و پرورش، حساسیت در برابر دخالت افراد و نهادهای غیرمرتبط در مسایل تخصصی آموزش و پرورش، کمک به بازشدن فضای آزاد اظهارنظر و افزایش روحیه مدارا و کاهش فاصله با واقعیت های اجتماعی از جمله مأموریت های همکاران ما در روابط عمومی های سراسر کشور است .