برگزاری سومین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون در هرمزگان

سومین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان هرمزگان در سال جاری با حضور روسای روابط عمومی دستگاههای زیرمجموعه در سالن اجتماعات مدیریت درمان تامین اجتماعی استان برگزار شد.

در این نشست رئیس روابط عمومی دستگاههای زیرمجموعه وزارت متبوع، با توجه به نقش و اهمیت جایگاه و رسالت روابط عمومی گفت: روابط عمومی با توجه به جایگاه مهمی که دارد باید بعنوان یک بخش تاثیرگذار در هر سازمان باشد.

سارا میرزایی افزود: روابط عمومی باید در سازمان حضوری موثر داشته باشد تا در تصمیم گیری ها و راهکارهای سازمان یاری رسان مجموعه خود باشد.

وی اضافه کرد: نگاه روابط عمومی باید وسیع باشد تا بتوانند رسالت اصلی خود را انجام دهند.

وی بر مشارکت و حضور و ثبت نام اعضای کمیته در انتخابات شورای روابط عمومی های استان تاکید کرد و گفت: کمیته روابط عمومی دستگاههای زیرمجموعه وزارت متبوع در استان بعنوان یک کمیته موثر می تواند با تعامل و هم افزایی، در تصمیم گیریهای حوزه روابط عمومی های استان نقش مهم داشته باشد.

در این نشست اقدامات انجام شده دستگاههای زیرمجموعه در خصوص میز خدمت نیز ارائه شد.

در این نشست هر یک از مدیران روابط عمومی پیشنهاداتی عنوان و در خصوص موارد مطرح شده، بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در پایان یک دوره آموزشی خبرنویسی برگزار شد.