نشست مدیران روابط عمومی ادارات پاکدشت به میزبانی آموزش و پرورش برگزارشد

نشست مدیران روابط عمومی ادارات شهرستان پاکدشت با موضوع مصرف بهینه انرژی در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت برگزارشد.

نشست مدیران روابط عمومی ادارات شهرستان پاکدشت با موضوع مصرف بهینه انرژی در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت برگزارشد.

محمدکنگرلو مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاکدشت و دبیر شورای روابط عمومی گفت: امروزه روابط عمومی ها بعنوان چشم و چراغ دستگاه ها نقش بسزایی در رسیدن به اهداف سازمان واعتلای خدمات سازمان ، پویایی ،رشد و تلاش مدیران و کارکنان دستگاه ها قرار دارند.

وی تاکید کرد:از آنجایی که اعتقاد داریم روابط عمومی ها در انعکاس مسائل ،مباحث و مشکلات جامعه ،انعکاس ظرفیت ها توانمندیها ،استعداد ها ،داشته ها و خدمات دستگاه ها نقش کلیدی دارند و اگر این اتفاق بیافتد هدف سازمانی ما در رسیدن به اهداف تسهیل خواهد شد و باعث رسیدن به قوت اجتماعی و اقتدارمی شود.

کنگرلودر ادامه در خصوص مصرف بهینه انرژی گفت: در فصل تابستان با توجه به گرمای شدید با مصرف زیاد انرژی روبرو هستیم و در این موضوع روابط عمومی ها نقش بسیار زیادی در زمینه اطلاع رسانی به شهروندان فهیم در جهت استفاده صحیح از انرژی خواهند داشت .این مصرف بهینه از انرژی باید از خود ادارات شهرستان آغاز شود و روابط عمومی ها باید در این زمینه نقش مهمی را ایفا نمایند .

علی کنشلو مدیرروابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت نیز در ادامه ضمن تقدیر از حضور مدیران روابط عمومی شهرستان در این نشست گفت: روابط عمومی ها آیینه تمام نمای سازمان هستند و باید بعنوان بازوان توانمند مدیران و مشاوران عالی در جهت دستیابی به اهداف سازمان کمک نمایند .