ویژه شرکت کنندگان چهارمین المپیادملی

برگزاری کارگاه آموزشی کسب و کاردانشجویی

مسئول روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت:کارگاه آموزشی نحوه نگارش طرح کسب و کار ویژه شرکت کنندگان در چهارمین المپیادملی کسب و کاردانشجویی جشنواره شیخ بهایی برگزار شد.

مسئول روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت:کارگاه آموزشی نحوه نگارش طرح کسب و کار ویژه شرکت کنندگان در چهارمین المپیادملی کسب و کاردانشجویی جشنواره شیخ بهایی برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی کسب و کاردانشجوییشاکری مسئول روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازکرمانشاه؛ گفت: کارگاه آموزشی نحوه نگارش طرح کسب و کار (bp)، ویژه شرکت کنندگان در چهارمین المپیادملی کسب و کاردانشجویی جشنواره شیخ بهایی در پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد .

وی ادامه داد: این کارگاه با هدف آموزش ثبت نام کنندگان چهارمین المپیادملی کسب و کاردانشجویی جشنواره شیخ بهایی که پارک علم و فناوری کرمانشاه دبیر خانه استانی آن است در سالن شهید نوروز نژاد برگزار شد .

شاکری افزود: در این کارگاه که بخش های مختلف جشنواره و المپیاد شیخ بهایی به شرکت کنندگان معرفی شد نحوه نگارش فرم کسب و کار در بخش دانشجویی و کسب و کار آزاد نیزآموزش داده شد و بیش از ۲۰تن در این کارگاه شرکت کرده اند که بیشتر آنها از واحد های فناور پارک علم و فناوری کرمانشاه هستند .