واکنش رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات به ادعا‌های شریعتمداری:

طرح فهرست تخصیصی یا تأمینی ارزبگیران به حاشیه بردن موضوع است/ اصل شفافیت ارزی بر اساس دستور رئیس جمهور است

سیدجمال هادیان طبائی زواره گفت: امروز مردم از شفافیت استقبال می‌کنند و قاعدتاً نباید راز مگو و محرمانه‌ای در قبال آن‌ها وجود داشته باشد و به همین دلیل انتشار فهرست تخصیص و ترخیص ارز‌بگیران با استقبال مردم مواجه شد.

طرح فهرست تخصیصی یا تأمینی ارزبگیران به حاشیه بردن موضوع است و آنچه مهم است دستور و تاکید رئیس جمهور محترم برای انتشار فهرست ارزبگیران و شفافیتی است که مورد مطالبه مردم است و تعجب آور و سوال برانگیز آنکه چرا بخش بزرگتر فهرست تامین یا تخصیص ارزبگیران هنوز منتشر نشده است در حالی که مردم و افکار عمومی منتظر انتشار چنین فهرستی هستند تا درباره آن قضاوت کنند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: علاقه آقای آذری جهرمی به آقای شریعتمداری به عنوان شخصیتی انقلابی و با تجربه، متقابل است و بین این دو وزیر کابینه تدبیر و امید احترام و روابط دوستانه‌ای وجود دارد و خواهد داشت.

سیدجمال هادیان طبائی زواره ادامه داد: امروز مردم از شفافیت استقبال می‌کنند و قاعدتاً نباید راز مگو و محرمانه‌ای در قبال آن‌ها وجود داشته باشد و به همین دلیل انتشار فهرست تخصیص و ترخیص ارز‌بگیران با استقبال مردم مواجه شد.

هادیان افزود: طرح فهرست تخصیصی یا تأمینی ارزبگیران به حاشیه بردن موضوع است و آنچه مهم است دستور و تاکید رئیس جمهور محترم برای انتشار فهرست ارزبگیران و شفافیتی است که مورد مطالبه مردم است و تعجب آور و سوال برانگیز آنکه چرا بخش بزرگتر فهرست تامین یا تخصیص ارزبگیران هنوز منتشر نشده است در حالی که مردم و افکار عمومی منتظر انتشار چنین فهرستی هستند تا درباره آن قضاوت کنند.

وی ادامه داد: فهرست تامین باشد یا تخصیص یا ترخیص فرق نمی‌کند بهرحال تخصیص شکل بالقوه تامین است و چند روز یا چند ماه بعد تامین خواهد شد.

منبع: عصرایران