مدیران روابط عمومی بایدروحیه مطالبه گری داشته باشند

فرماندار سیرجان در جلسه مجمع عمومی روابط عمومی های سیرجان گفت:روسای ادارات بایستی به نقش پر اهمیت روابط عمومی در سازمان اهمیت بدهند.

فرماندار سیرجان در جلسه مجمع عمومی روابط عمومی های سیرجان گفت:روسای ادارات بایستی به نقش پر اهمیت روابط عمومی در سازمان اهمیت بدهند.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از سیرجان خبر صبح امروز جلسه مجمع روابط عمومی های شهرستان با حضور مسئولین شهرستان و مدیران روابط عمومی های شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری سیرجان برگزارشد.

فرماندار سیرجان درابتدای این جلسه با اشاره به نقش بسیار مهم روابط عمومی در هر اداره یا ارگان گفت:مدیران روابط عمومی باید با جایگاه ارزشمندروابط عمومی در سازمان آشنا باشند. بنده معتقدهستم روابط عمومی چشم بینای سازمان خود و کانال ارتباطی بین سیستم اداری ، مطبوعات و مردم است و نقش بسیار مهمی در تنویر افکار عمومی دارد.

مکی آبادی درادامه افزود:روسای ادارات بایستی به نقش پر اهمیت روابط عمومی در سازمان اهمیت بدهند و امید است این مساله نهادینه شود. شما مدیران روابط عمومی ها نیز بایستی به شناساندن جایگاه رفیع روابط عمومی کمک کنید و روحیه مطالبه گری داشته باشید و ما هم کمک میکنیم این جایگاه به خوبی تبیین شود.

معاون استاندار شرایط حساس اقتصاد کنونی را شرایط مهمی عنوان کرد و گفت: مدیران روابط عمومی بایستی بر این شرایط واقف باشند و از چارچوب سیستم خود با ارائه عملکرد مطلوب دفاع کنند. هر کدام از شما در هر جایگاهی که دارید باید نقش جمهوری اسلامی را به خوبی تبیین کنید.

گفتنی است در ادامه مراسم ده نفر از حاضران در جلسه به عنوان نامزد، برنامه های راهبردی خودرا ارائه دادند و پس از انجام رای گیری آقایان سعید حلوایی با ۳۴ رای، مجتبی احمد زاده با ۲۵ رای ، احسان ستوده با ۱۷ رای به همراه علیرضا پوررضاقلی مدیر روابط عمومی فرمانداری سیرجان به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی و اکبر حدیدی با ۱۶ رای و معصومه خواجویی با ۱۵ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.