فرماندار تهران:

روابط عمومی پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت است

امروز خبر و خبررسانی قدرت جابه جا کردن حکومت را دارد، ایده و انگیزه خبرنگاران سبب تغییر مسیر دنیا می شود و اطلاع رسانی دقیق و مستمر سبب قطعی کردن موفقیت هر مدیری می شود.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از مهر، عیسی فرهادی بعد از ظهر سه شنبه با حضور در همایش روز خبرنگار که در استانداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: امروز خبر و خبررسانی قدرت جابه جا کردن حکومت را دارد، ایده و انگیزه خبرنگاران سبب تغییر مسیر دنیا می شود و اطلاع رسانی دقیق و مستمر سبب قطعی کردن موفقیت هر مدیری می شود.

فرهادی در ادامه افزود: امروز روابط عمومی پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت است، که هرچقدر بتواند اخبار را به موقع، صحیح و تاثیرگذار برساند موفق تر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ما معمولا روابط عمومی ها را در گوشه ای از امور خود قرار می دهیم و همکارانی که برای مجموعه روابط عمومی انتخاب می شوند، افراد درجه دوم و سوم هستند گفت: این در حالی است که باید با تامین نیروی انسانی قوی و کارآمد روابط عمومی را تقویت کرد.

فرماندارتهران اظهار داشت: هرکجا که رسانه ها و روابط عمومی ها هماهنگ با هم عمل کرده اند موفق بوده ایم و هر کجا چند صدایی بود، به هدف نرسیده ایم.