ایجاد تحول در رویکردهای ارتباط با رسانه ها از سوی سازمان ها بر اساس افزایش ضریب نفوذ رسانه های اجتماعی

دکتر منصور ساعی مدرس ارتباطات در کارگاه آموزشی ویژه مدیران و رابطان خبری روابط عمومی های جهاددانشگاهی، رویکرد تبلیغات غیرمستقیم را شامل یادداشت و تحلیل و مقاله های مطبوعاتی مرتبط با سازمان و برنامه ها و فعالیت های آن دانست که تاثیرگذاری بیشتری از تبلیغات و مختواهای خبری دارند.

مدرس ارتباطات چهاردهم تیرماه در کارگاه آموزشی ویژه مدیران و رابطان خبری روابط عمومی های جهاددانشگاهی سراسر کشور در مشهد با اشاره به تحول در فعالیت های ارتباطی روابط عمومی در دوره فراگیری رسانه های اجتماعی، گفت: دوران تولید محتواهای خبری صرف به پایان رسیده و برای موفقیت در ارتباطات با جامعه و توسعه خوشنامی و شهرت سازمان باید روابط عمومی ها به رویکرد تبلیغات غیرمستقیم و استفاده از رویکرد بازاریابی محتوا روی بیاروند.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از جهاددانشگاهی، دکتر منصور ساعی مدرس ارتباطات در کارگاه آموزشی ویژه مدیران و رابطان خبری روابط عمومی های جهاددانشگاهی، رویکرد تبلیغات غیرمستقیم را شامل یادداشت و تحلیل و مقاله های مطبوعاتی مرتبط با سازمان و برنامه ها و فعالیت های آن دانست که تاثیرگذاری بیشتری از تبلیغات و مختواهای خبری دارند.

وی با تاکید بر تاثیرگذاری رسانه های اجتماعی نوین بر نوع تولید محتوا و توسعه راهبرد بازاریابی محتوایی در روابط عمومی ها گفت: امرزه تولید محتوای مفیدی که مخاطبان را هوشمند و آگاه سازد و به آنها برای پیشبرد حیات اجتماعی و اقتصادی شان کمک کند، به موفقیت روابط عمومی در برندسازی برای سازمان و ایجاد خوشنامی برای سازمان کمک شایانی می کند.

دکتر ساعی افزود: با توجه به افزایش ضریب نفوذ رسانه های اجتماعی، رویکردهای ارتباط با رسانه ها از سوی سازمان ها نیز متحول شده است. تا جایی که ارتباط با رسانه های جمعی سنتی و استفاده از ظرفیت های آنها برای برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به مخاطبان از اولویت گذشته افتاده و روابط عمومی ها با تولید محتوای بصری در قالب موشن گرافیک، اینفوگرافیک و ویدئوها و نظایر آن در رسانه های اجتماعی به توسعه حضور و نفوذ و ارتباطات با کاربران و مخاطبان پرداخته اند.

این پژوهشگر ارتباطات با تاکید بر اینکه روابط عمومی جهاددانشگاهی باید از رویکردهای ارتباطات حرفه ای برای استفاده از ظرفیت رسانه های جمعی بهره بگیرند تا فعالیت ها و خدمات اجتماعی و علمی جهاددانشگاهی برای جامعه ایرانی معرفی شود.

وی بر حضور روابط عمومی های جهاددانشگاهی در رسانه های جدید نظیر شبکه های اجتماعی تاکید کرد و بیان داشت: با ورود به اینگونه رسانه ها برند جهاددانشگاهی در جامعه بیشتر معرفی خواهد شد و مردم دید مثبتی به این نهاد پیدا خواهند نمود.

دکتر ساعی تصریح کرد: هر چند جهاددانشگاهی دارای دو رسانه حرفه ای همچون ایسنا و ایکنا است، اما برای تقویت حضور اجتماعی این نهاد مستلزم یک استراتژی درون و برون سازمانی برای ارتباطات حرفه ای با سایر رسانه ها و به ویژه بهره گیری از ظرفیت رسانه های اجتماعی و تولید محتوای بصری است.

این مدرس ارتباطات با تاکید بر اینکه ارتباطات رسانه ای می تواند خدمات و منافع متقابل سازمان و مردم را بیان کند، ادامه داد: همچنین ارتباطات رسانه ای حرفه ای و قوی می تواند منجر به تقویت سرمایه های اجتماعی جهاددانشگاهی شود.

دکتر ساعی با بیان اینکه هنوز روابط عمومی ها در ایران نتوانسته اند به جایگاه واقعی خود دست یابند، یادآور شد: یک روابط عمومی باید پزشک و تحلیلگر سازمان خود باشد و نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی کند و با ارزیابی محیط و فعالیت های سازمان نقش مشاور متخصص برای رییس سازمان داشته باشد

وی بر ضرورت آینده نگری و آینده پژوهی در روابط عمومی ها به ویژه روابط عمومی های جهاددانشگاهی تاکید کرد و گفت: روابط عمومی ها علاوه بر اینکه باید جامع نگر بودند باید به سمت روابط عمومی علمی و تخصصی هم حرکت کنند.